MIGRFS 2018:5

Migrationsverkets föreskrifter om särskild dagersättning till vissa nyanlända invandrare som vistas vid mottagningsenhet,

1

Migrationsverkets författningssamling

ISSN 1650-2515

Ansvarig utgivare: Fredrik Beijer, Migrationsverket, 601 70 Norrköping

Migrationsverkets föreskrifter om särskild dagersättning till

vissa nyanlända invandrare som vistas vid

mottagningsenhet,

MIGRFS

2018:5

Utkom från trycket

den

14 maj

2018

beslutade den 23 april 2018.

Migrationsverket föreskriver i fråga om Migrationsverkets föreskrifter

om särskild dagersättning till vissa nyanlända invandrare som vistas vid

mottagningsenhet, MIGRFS 07/2012, att de upphör att gälla.

Dessa föreskrifter träder i kraft den dag de utkom från trycket.

MIGRATIONSVERKET

INGA THORESSON HALLGREN

Jan-Anders Rapp