MIGRFS 2018:7

Migrationsverkets föreskrifter om förteckning över de sysselsättningsområden inom vilka det förekommer säsongsarbete

1

Migrationsverkets författningssamling

ISSN 1650-2515

Ansvarig utgivare: Fredrik Beijer, Migrationsverket, 601 70 Norrköping

Migrationsverkets föreskrifter om förteckning över de

sysselsättningsområden inom vilka det förekommer

säsongsarbete;

MIGRFS

2018:7

Utkom från trycket

den 5 juni 2018

beslutade den 4 juni 2018.

Migrationsverket föreskriver, med stöd av 5 c kap. 8 §

utlänningsförordningen (2006:97), följande.

Genom dessa föreskrifter fastställs den förteckning över

sysselsättningsområden inom vilka det förekommer säsongsbunden

verksamhet som omnämns i 5 c kap. 8 § utlänningsförordningen.

Förteckningen redovisas i bilagan till föreskrifterna och har upprättats

efter att LO, TCO och Svenskt Näringsliv fått yttra sig.

Dessa föreskrifter träder i kraft den dag de utkommer från trycket.

MIGRATIONSVERKET

MIKAEL RIBBENVIK

Hampus Forssell

MIGRFS 2018:7

2

Bilaga till MIGRFS 2018:7

Förteckning över sysselsättningsområden inom vilka det förekommer

säsongsbunden verksamhet som omnämns i 5 c kap. 8 §

utlänningsförordningen.

Fastställd den 4 juni 2018.

Sysselsättningsområden inom vilka det förekommer

säsongsbunden verksamhet finns inom näringsgrenarna

(SNI 2007):

1) A 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill,

dock inte A 01.7 Jakt och service i anslutning härtill

2) A 02 Skogsbruk

3) I Hotell- och restaurangverksamhet

4) N 79.12 Researrangemang

5) N 79.9 Turist- och bokningsservice

6) N 81.3 Skötsel och underhåll av grönytor

7) R 90.02 Stödtjänster till artistisk verksamhet

8) R 93.111 Drift av skidsportanläggningar

9) R 93.112 Drift av golfbanor

10) R 93.21 Nöjes- och temaparksverksamhet