MIGRFS 2018:8

Migrationsverkets föreskrifter om upphävande av Migrationsverkets föreskrifter (MIGRFS 2004:2) med bemyndigande för Sveriges ambassad i Canberra att bevilja uppehålls- och arbetstillstånd (ferietillstånd) för medborgare i Australien och Nya Zeeland

1

Migrationsverkets författningssamling

ISSN 1650-2515

Ansvarig utgivare: Fredrik Beijer, Migrationsverket, 601 70 Norrköping

Migrationsverkets föreskrifter om upphävande av

Migrationsverkets föreskrifter (MIGRFS 2004:2) med

bemyndigande för Sveriges ambassad i Canberra att

bevilja uppehålls- och arbetstillstånd (ferietillstånd) för

medborgare i Australien och Nya Zeeland;

MIGRFS

2018:8

Utkom från trycket

den 18 september

2018

beslutade den 10 september 2018.

Migrationsverket föreskriver att föreskrift (MIGRFS 2004:2) med

bemyndigande för Sveriges ambassad i Canberra att bevilja uppehålls-

och arbetstillstånd (ferietillstånd) för medborgare i Australien och Nya

Zeeland ska upphöra att gälla den 30 september 2018.

MIGRATIONSVERKET

MIKAEL RIBBENVIK

Hampus Forssell