MIGRFS 2019:7

Migrationsverkets föreskrifter om upphävande av Statens invandrarverks föreskrifter (1999:5) om lönenorm m.m. för anställning som au-pair

1

Migrationsverkets författningssamling

ISSN 1650-2515

Ansvarig utgivare: Fredrik Beijer, Migrationsverket, 601 70 Norrköping

Migrationsverkets föreskrifter om upphävande av

Statens invandrarverks föreskrifter ( 1999:5 ) om

lönenorm m.m. för anställning som au-pair

MIGRFS

07/2019

Utkom från trycket

den 2 januari

2020

beslutade den 16 december 2019.

Migrationsverket föreskriver att Statens invandraverks föreskrifter

(1999:5) om lönenorm m.m. för anställning som au-pair upphör

att gälla den 1 januari 2020 i samband med att studerande- och

forskardirektivet införlivas i svensk rätt.

MIGRATIONSVERKET

MIKAEL RIBBENVIK

Anna Bartosiewicz