MIGRFS 2019:8

Migrationsverkets föreskrifter om upphävande av Migrationsverkets föreskrift (10/2015) med ändring i Migrationsverkets föreskrift (11/2014) om försörjningskravet för vissa studenter

1

Migrationsverkets författningssamling

ISSN 1650-2515

Ansvarig utgivare: Fredrik Beijer, Migrationsverket, 601 70 Norrköping

Migrationsverkets föreskrifter om upphävande av

Migrationsverkets föreskrift (10/2015) med ändring i

Migrationsverkets föreskrift (11/2014) om

försörjningskravet för vissa studenter;

MIGRFS

08/2019

Utkom från trycket

den 2 januari 2020

beslutade den 16 december 2019.

Migrationsverket förskriver att Migrationsverkets föreskrift (10/2015)

med ändring i Migrationsverkets föreskrift (11/2014) om

försörjningskravet för vissa studenter upphör att gälla den 1 januari

2020 i samband med att studerande- och forskardirektivet införlivas i

svensk rätt.

MIGRATIONSVERKET

MIKAEL RIBBENVIK

Camilla Odin