MIGRFS 2019:9

Migrationsverkets föreskrifter om upphävande av Migrationsverkets föreskrift (11/2014) om försörjningskravet för vissa studerande

1

Migrationsverkets författningssamling

ISSN 1650-2515

Ansvarig utgivare: Fredrik Beijer, Migrationsverket, 601 70 Norrköping

Migrationsverkets föreskrifter om upphävande av

Migrationsverkets föreskrift (11/2014) om

försörjningskravet för vissa studerande;

MIGRFS

09/2019

Utkom från trycket

den 2 januari

2020.

beslutade den 16 december 2019.

Migrationsverket förskriver att Migrationsverkets föreskrift (11/2014)

om försörjningskravet för vissa studerande upphör att gälla den

1 januari 2020 i samband med att studerande- och forskardirektivet

införlivas i svensk rätt.

MIGRATIONSVERKET

MIKAEL RIBBENVIK

Camilla Odin