MIGRFS 2020:12

Migrationsverkets föreskrifter om förteckning över arrangörer som anlitar artister och deras tekniker och som undantas från kravet på arbetstillstånd

Migrationsverkets författningssamling

ISSN 1650-2515

Ansvarig utgivare: Carl Bexelius, Migrationsverket, 601 70 Norrköping

Migrationsverkets föreskrifter om förteckning över

arrangörer som anlitar artister och deras tekniker och

som undantas från kravet på arbetstillstånd

MIGRFS

2020:12

publicerade den

16 december 2020

beslutade den 14 december 2020.

Migrationsverket föreskriver, efter samråd med Arbetsförmedlingen,

Polismyndigheten och Utrikesdepartementet, med stöd av 8 kap. 13 § 2

utlänningsförordningen (2006:97) följande.

Genom dessa föreskrifter fastställs den förteckning över etablerade

arrangörer som omnämns i 5 kap. 2 § första stycket 8

utlänningsförordningen. Enligt nämnda bestämmelse är artister och

deras tekniker samt annan turnépersonal undantagna från kravet på

arbetstillstånd för en sammanlagd tid av 14 arbetsdagar under en

tolvmånadersperiod om de bjudits in av en arrangör som finns angiven

på den förteckning över etablerade arrangörer som förs av

Migrationsverket. Förteckningen redovisas i bilagan till föreskrifterna.

En referensgrupp med representanter från arbetsgivare och arbetstagare

har getts tillfälle att yttra sig.

Dessa föreskrifter träder i kraft två veckor efter den dag de publicerats.

Samtidigt upphör föreskrifterna (MIGRFS 2020:2) om förteckning över

arrangörer som anlitar artister och deras tekniker vilka undantas från

kravet på arbetstillstånd.

MIGRATIONSVERKET

MIKAEL RIBBENVIK

Anna Bartosiewicz

MIGRFS 2020:12

Bilaga till MIGRFS 2020:12

Förteckning enligt 5 kap. 2 § första stycket 8 utlänningsförordningen

(2006:97) över arrangörer som anlitar artister och deras tekniker och

som undantas från kravet på arbetstillstånd.

Fastställd den 14 december 2020.

Teatrar

Kungliga Dramatiska Teatern (Dramaten)

Reginateatern

Riksteatern

Stockholms Stadsteater AB

Örebro Länsteater

Musikteatrar och Dansteatrar

Balettakademien

Dansens Hus, Stockholm

GöteborgsOperan AB

Kungliga Operan AB

Malmö Opera & Musikteater AB

NorrlandsOperan AB

Skånes Dansteater

Musikinstitutioner

Dunkers Kulturhus / Helsingborgs Stad

Föreningen för Göteborgs Internationella orgelakademi

Förvaltningen för Kulturutveckling/Västra Götalandsregionen

Gävle Konserthus & Symfoniorkester

Göteborgs Symfoniker AB

Helsingborgs Arena och Scen AB

Kalmar Läns Musikstiftelse

Kultur Gävleborg, Region Gävleborg

Malmö Live Konserthus

Musik i Syd

Musik i Uppland

Musikföreningen Plektrum

Norrbottensmusiken

Scenkonst i Västernorrland AB

Scenkonst i Öst

Stockholms Konserthusstiftelse

Vara Konserthus AB

Övriga arrangörer

Amazing Thai Restaurang AB

Artistkonsult Vahid Kapo

Bibu-Nationell Scenkonstbiennal för barn och unga AB

Blixten & Co AB

Clandestino institut

MIGRFS 2020:12

CLM Europe AB

Elmagård Capital

Eventhouse AB

FKP Scorpio Sverige AB

Göteborgs Dans- och Teaterfestival

Göteborg & Co AB

Inkonst

Julius Production AB

Live Nation Sweden

Lugerinc. AB

Malmö Stads Kulturförvaltning/Malmöfestivalen/ Sommarscen Malmö

Markic Entertainment Group AB

MM Entertainment Service AB

Nobel Media AB

Nöjes- & Kulturbolaget i Malmö AB

Re:Orient

SELAM, Stockholm

Skrikhult Production

Statens museer för världskultur

Stockholm International Jazz & Blues Festival AB

Stockholms Stad, Kulturförvaltningen

Stockholms läns blåsarsymfoniker

Storsjöyran Evenemang AB

Sweden Rock Festival

Triffid and Danger Concerts AB

TWA Production AB

Umeå Folkets Hus

Uppsala Konsert & Kongress AB

Urkult framtid i Sollefteå AB

Västmanlandsmusiken