MIGRFS 2020:04

Migrationsverkets föreskrifter om upphävande av föreskrifterna (MIGRFS 2019:3) med instruktion för verkets personalansvarsnämnd

1

Migrationsverkets författningssamling

ISSN 1650-2515

Ansvarig utgivare: Fredrik Beijer, Migrationsverket, 601 70 Norrköping

Migrationsverkets föreskrifter om upphävande av

föreskrifterna (MIGRFS 2019:3) med instruktion för

verkets personalansvarsnämnd

MIGRFS

2020:04

Utkom från trycket

den 13 maj 2020

beslutade den 11 maj 2020.

Migrationsverket föreskriver att föreskrifterna (MIGRFS 2019:3) med

instruktion för verkets personalansvarsnämnd ska upphöra att gälla.

________________________________________________________

Dessa föreskrifter träder i kraft den dag de utkom från trycket.

MIGRATIONSVERKET

INGA THORESSON HALLGREN

Theresa Karlbjörn