MIGRFS 2020:06

Migrationsverkets föreskrifter om upphävande av Migrationsverkets föreskrift (10/2014) med bemyndigande för svenska utlandsmyndigheter att bevilja uppehållstillstånd för vissa studerande och för familjemedlemmar i vissa fall

1

Migrationsverkets författningssamling

ISSN 1650-2515

Ansvarig utgivare: Fredrik Beijer, Migrationsverket, 601 70 Norrköping

Migrationsverkets föreskrifter om upphävande av

Migrationsverkets föreskrift (10/2014) med

bemyndigande för svenska utlandsmyndigheter att

bevilja uppehållstillstånd för vissa studerande och för

familjemedlemmar i vissa fall;

MIGRFS

2020:06

Utkom från trycket

den 25 maj 2020

beslutade den 18 maj 2020.

Migrationsverket förskriver att Migrationsverkets föreskrift (10/2014)

med bemyndigande för svenska utlandsmyndigheter att bevilja

uppehållstillstånd för vissa studerande och för familjemedlemmar i vissa

fall omedelbart ska upphöra att gälla.

MIGRATIONSVERKET

MIKAEL RIBBENVIK

Camilla Odin