MIGRFS 2021:2

Migrationsverkets föreskrifter om upphävande av MIGRFS föreskrifter med bemyndigande för utlandsmyndigheter 2021:2 Publicerade den att bevilja arbetstillstånd för en utlänning som ska 22 april 2021 genomgå företagspraktik eller liknande i Sverige

1

S

ty

rD

18 2020

-12

-15

1

5

Migrationsverkets författningssamling

ISSN 1650-2515

Ansvarig utgivare: Carl Bexelius, Migrationsverket, 601 70 Norrköping

Migrationsverkets föreskrifter om upphävande av

föreskrifter med bemyndigande för utlandsmyndigheter

att bevilja arbetstillstånd för en utlänning som ska

genomgå företagspraktik eller liknande i Sverige

MIGRFS

2021:2

Publicerade den

22 april 2021

beslutade den 12 april 2021

Migrationsverket förskriver att Migrationsverkets föreskrifter

MIGRFS 4/2008 med bemyndigande för utlandsmyndigheter att

bevilja arbetstillstånd för en utlänning som ska genomgå

företagspraktik eller likdanande i Sverige omedelbart ska upphöra att

gälla.

MIGRATIONSVERKET

INGA THORESSON HALLGREN

Anna Bartosiewicz