MIGRFS 2021:3

Migrationsverkets föreskrifter om upphävande av föreskrifter med bemyndigande för svenska utlandsmyndigheter att bevilja uppehållstillstånd och arbetstillstånd

1

S

ty

rD

18 2020

-12

-15

1

5

Migrationsverkets författningssamling

ISSN 1650-2515

Ansvarig utgivare: Carl Bexelius, Migrationsverket, 601 70 Norrköping

Migrationsverkets föreskrifter om upphävande av

föreskrifter med bemyndigande för svenska

utlandsmyndigheter att bevilja uppehållstillstånd och

arbetstillstånd

MIGRFS

2021:3

Publicerade den

22 april 2021

beslutade den 12 april 2021.

Migrationsverket förskriver att Migrationsverkets föreskrifter

MIGRFS 5/2006 med bemyndigande för svenska utlandsmyndigheter

att bevilja uppehållstillstånd och arbetstillstånd omedelbart ska

upphöra att gälla.

MIGRATIONSVERKET

INGA THORESSON HALLGREN

Anna Bartosiewicz