MIGRFS 2021:8

Migrationsverkets föreskrifter om den lönetröskel som är villkor för att erhålla EU-blåkort

Migrationsverkets författningssamling

ISSN 1650-2515

Ansvarig utgivare: Carl Bexelius, Migrationsverket, 601 70 Norrköping

Migrationsverkets föreskrifter om den lönetröskel

som är villkor för att erhålla EU-blåkort;

MIGRFS

2021:8

Publicerade

den 20 juli 2021

beslutade den 20 juli 2021.

För att bevilja en ansökan om EU-blåkort ska, enligt 6 a kap. 1 § första

stycket 1 utlänningslagen (2005:716), lönen vara minst en och en halv

gånger den genomsnittliga bruttoårslönen i Sverige (lönetröskeln).

Migrationsverket föreskriver, med stöd av 5 a kap. 5 §

utlänningsförordningen (2006:97) och efter samråd med

Medlingsinstitutet, att lönetröskeln uppgår till 54 150 kronor i månaden.

Dessa föreskrifter träder i kraft två veckor efter den dag de publicerats.

Samtidigt upphör föreskrifterna (MIGRFS 2020:10) om den lönetröskel

som är villkor för att erhålla EU-blåkort att gälla.

MIGRATIONSVERKET

MIKAEL RIBBENVIK

Anna Bartosiewicz