MIGRFS 2022:11

Migrationsverkets föreskrifter om förteckning över slag av arbeten inom vilka det finns stor efterfrågan på arbetskraft

1

S

ty

rD

1

8

2

0

2

0

-12

-15

1

5

Migrationsverkets författningssamling

ISSN 1650-2515

Ansvarig utgivare: Carl Bexelius, Migrationsverket, 601 70 Norrköping

Migrationsverkets föreskrifter om förteckning över slag

av arbeten inom vilka det finns stor efterfrågan på

arbetskraft

MIGRFS

2022:11

Publicerade den

12 december

2022

beslutade den 5 december 2022.

Migrationsverket föreskriver, efter att ha hört Arbetsförmedlingen,

Polismyndigheten och Utrikesdepartementet, med stöd av 8 kap. 13 §

2 utlänningsförordningen (2006:97) följande.

Genom dessa föreskrifter fastställs förteckningen enligt 5 kap. 12 §

utlänningsförordningen över slag av arbeten inom vilka det finns en

stor efterfrågan på arbetskraft. Förteckningen redovisas i bilagan till

föreskrifterna och har upprättats i samråd med Arbetsförmedlingen

som gett sammanslutningar av arbetsgivare respektive arbetstagare

tillfälle att yttra sig.

______________________________________________________

Dessa föreskrifter träder i kraft två veckor efter att de har publicerats,

den 26 december 2022. Samtidigt upphör föreskrifterna (MIGRFS

2022:2) om förteckning över slag av arbeten inom vilka det finns stor

efterfrågan på arbetskraft att gälla.

MIGRATIONSVERKET

MIKAEL RIBBENVIK

Anna Bartosiewics

MIGRFS 2022:11

2

Bilaga till MIGRFS 2022:11

Förteckning enligt 5 kap. 12 § utlänningsförordningen (2006:97) över

slag av arbeten inom vilka det finns stor efterfrågan på arbetskraft.

Fastställd den 5 december 2022.

Anläggningsarbetare

Anläggningsmaskinförare

Arbetsterapeuter

Barnmorskor

Barnsjuksköterskor och skolsjuksköterskor

Betongarbetare

Biomedicinska analytiker

Buss- och spårvagnsförare

Byggnads- och ventilationsplåtslagare

Civilingenjörsyrken inom bygg och anläggning

Civilingenjörsyrken inom maskinteknik

Distriktssköterskor

Fastighetsskötare

Fysioterapeuter

Förare av jordbruks- och skogsmaskiner

Förskollärare

Geriatriksjuksköterskor

Golvläggare

Grundskollärare

Grundutbildade sjuksköterskor

MIGRFS 2022:11

3

Hovmästare och servitörer

Industrielektriker

Ingenjörer och tekniker inom bygg och anläggning

Installations- och serviceelektriker

Kockar , köksmästare och souschefer

Lärare i yrkesämnen

Medicinska sekreterare och vårdadministratörer

Miljö- och hälsoskyddsinspektörer

Mjukvaru- och systemutvecklare

Motorfordonsmekaniker och fordonsreparatörer

Murare och plattsättare

Målare

Operationssjuksköterskor

Processoperatörer inom tillverkning

Processövervakare inom kemisk industri

Psykiatrisjuksköterskor

Psykologer

Röntgensjuksköterskor

Sjuksköterskor inom akutsjukvård

Slaktare, styckare

Specialistläkare

Städare

Ställningsbyggare

Svetsare och gasskärare

MIGRFS 2022:11

4

Systemförvaltare

Systemvaruanalytiker och IT-arkitekter

Tandhygienister

Tandläkare

Tolkar och översättare

Träarbetare och snickare

Undersköterskor

Uppfödare och skötare av landbruksdjur

VVS-montörer