MIGRFS 2023:8

Migrationsverkets föreskrifter om den lönetröskel som är villkor för att få EU-blåkort

1

S

ty

rD

1

8

2

0

2

0

-12

-15

1

5

Migrationsverkets författningssamling

ISSN 1650-2515

Ansvarig utgivare: Carl Bexelius, Migrationsverket, 601 70 Norrköping

Migrationsverkets föreskrifter om den lönetröskel som

är villkor för att få EU-blåkort

MIGRFS

2023:8

Publicerade den

28 augusti 2023

beslutade den 14 augusti 2023.

Migrationsverket föreskriver följande:

För att bevilja en ansökan om EU-blåkort ska, enligt 6 kap. 1 § första

stycket 1 utlänningslagen (2005:716), månadslönen vara minst en och

en halv gånger den genomsnittliga bruttoårslönen i Sverige

(lönetröskeln).

Migrationsverket föreskriver, med stöd av 5 a kap. 5 §

utlänningsförordningen (2006:97) och efter samråd med

Medlingsinstitutet och Polismyndigheten, att lönetröskeln uppgår till

57 450 kronor i månaden.

______________________________________________________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 28 augusti 2023. Samtidigt upphör

föreskrifterna (MIGRFS 2022:9) om den lönetröskel som är villkor för

att få EU-blåkort att gälla.

MIGRATIONSVERKET

INGA THORESSON HALLGREN

Anna Bartosiewicz