MIGRFS 2023:9

Migrationsverkets föreskrifter och allmänna råd om handlingar som får godtas som pass

1

S

ty

rD

1

8

2

0

2

0

-12

-15

1

5

Migrationsverkets författningssamling

ISSN 1650-2515

Ansvarig utgivare: Carl Bexelius, Migrationsverket, 601 70 Norrköping

Migrationsverkets föreskrifter och allmänna råd om

handlingar som får godtas som pass

MIGRFS

2023:9

Publicerade den

22 september

2023

beslutade den 11 september 2023.

Migrationsverket föreskriver följande med stöd av 2 kap. 22 §

utlänningsförordningen (2006:97).

Definitioner

1 § Med begreppet resehandling avses i dessa föreskrifter en handling

som är utfärdad i huvudsakligt syfte att möjliggöra gränspassage.

2 § Med begreppet erkänd resehandling avses i dessa föreskrifter en

resehandling som markerats som erkänd av Sverige i den förteckning

som upprättats genom Europaparlamentets och rådets beslut nr

1105/2011/EU av den 25 oktober 2011 om förteckningen över

resehandlingar som möjliggör passage av de yttre gränserna och i

vilka en visering kan införas samt om införandet av en mekanism för

upprättandet av denna förteckning.

3 § Ett hemlandspass är en erkänd resehandling som uppfyller de krav

som anges i 2 kap. 4–6 § utlänningsförordningen, som omfattas av

4–5 § § denna föreskrift eller som har godkänts särskilt enligt 2 kap.

22 § andra stycket utlänningsförordningen.

Handlingar som får godtas som pass

4 § Följande handlingar uppfyller inte villkoren i 2 kap. 4 § andra

stycket 1 eller 4 utlänningsförordningen men får ändå godtas som

pass, i förekommande fall under de förutsättningar som anges i

respektive punkt:

1. ecuadorianskt ”ordinary passport”

2. ekvatorialguineanskt ”ordinary passport”

3. Förenade Arabemiratens ”ordinary passport”

4. gabonesiskt ”ordinary passport”

5. iranskt ”ordinary passport”

MIGRFS 2023:9

2

6. jemenitiskt ”ordinary passport”

7. jordanskt ”ordinary passport”, under förutsättning att det är försett

med ett nationellt identitetsnummer

8. jordanskt pass utfärdat för en palestinier, under förutsättning att det

omfattas av en serie betecknad ”T” och saknar nationellt

identitetsnummer

9. lesothiskt ”ordinary passport”

10. libanesiskt ”diplomatic passport”

11. libanesiskt ”special passport”

12. moçambikiskt ”ordinary passport”,

13. mongoliskt ”ordinary passport”

14. omanskt ”ordinary passport”

15. qatariskt ”ordinary passport”

16. ”ordinary passport” från Sao Tomé och Principe,

17. saudiarabiskt ”ordinary passport”

18. ”ordinary passport” från Vatikanstaten

19. sydkoreanskt ”ordinary passport”

20. sydkoreanskt ”emergency passport”

21. sydkoreanskt ”travel certificate”

22. indonesiskt ”service passport”

23. indonesiskt ”diplomatic passport”

5 § Om det finns särskilda skäl får en annan erkänd resehandling

godtas som pass trots att

1. uppgift om medborgarskap saknas i handlingen.

Innehavarens medborgarskap måste dock alltid vara klarlagt.

2. Uppgift om innehavarens födelsedatum saknas i handlingen.

Detta gäller under förutsättning att innehavarens födelsetid

anges med årtal och månad eller med årtal.

Allmänna råd

Sådana särskilda skäl som nämns ovan kan vara att innehavaren

samtidigt beviljas uppehållstillstånd i Sverige.

____________________________________________________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 22 september 2023. Samtidigt

upphör Migrationsverkets föreskrifter (MIGRFS 2021:10) att gälla.

MIGRATIONSVERKET

CARL BEXELIUS

Mauricio Sepulveda