MSBFS 2009:1

beredskaps föreskrifter om ändring i vissa författningar som beslutats av Statens räddningsverk, Krisberedskapsmyndigheten eller Sprängämnesinspektionen

Myndigheten för samhällsskydd och

beredskaps författningssamling

1

Utgivare: Key Hedström, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

ISSN 2000-1886

MSBFS

2009:1

Utkom från trycket

den 21 januari 2009

Myndigheten för samhällsskydd och

beredskaps föreskrifter om ändring i vissa

författningar som beslutats av Statens

räddningsverk, Krisberedskapsmyndigheten

eller Sprängämnesinspektionen;

beslutade den 12 januari 2009.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap föreskriver följande med

stöd av de bemyndiganden som åberopas i var och en av de nedan avsedda

författningarna.

Vad Statens räddningsverk, Krisberedskapsmyndigheten eller

Sprängämnesinspektionen i författningar som gällde vid utgången av 2008

föreskrivit om någon av dessa myndigheter ska i stället avse Myndigheten

för samhällsskydd och beredskap.

______________

På Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps vägnar

HELENA LINDBERG

Key

Hedström

(Rättsenheten)

2

Beställningsadress:

Norstedts Juridik AB/Fritzes, 106 47 Stockholm

Telefon 08-690 91 90, www.fritzes.se