MSBFS 2012:4

föreskrifter om upphävande av Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1996:3) om förbudsanslag och varningsanslag samt märkning av rörledningar vid hantering av brandfarliga och explosiva varor

Myndigheten för samhällsskydd och

beredskaps författningssamling

1

Utgivare: Key Hedström, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

ISSN 2000-1886

MSBFS

2012:4

Utkom från trycket

den 25 september 2012

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps

föreskrifter om upphävande av Sprängämnes-

inspektionens föreskrifter (SÄIFS 1996:3) om

förbudsanslag och varningsanslag samt märkning av

rörledningar vid hantering av brandfarliga och

explosiva varor;

beslutade den 18 september 2012.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap föreskriver med stöd av 25 §

förordningen (2010:1075)1 om brandfarliga och explosiva varor att

Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1996:3) om förbudsanslag

och varningsanslag samt märkning av rörledningar vid hantering av

brandfarliga och explosiva varor ska upphöra att gälla den 15 oktober 2012.

______________

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

NILS SVARTZ

Lorens van Dam

(Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete)

1 Förordningen senast ändrad (2010:1160)

MSBFS

2012:4

2

Beställningsadress:

Norstedts Juridik AB/Fritzes, 106 47 Stockholm

Telefon 08-598 191 90,

www.fritzes.se