MSBFS 2016:6

räddningsverks föreskrifter (SRVFS 2007:3) om erkännande av utländska yrkeskvalifikationer

Myndigheten för samhällsskydd och

beredskaps författningssamling

Utgivare: Key Hedström, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

ISSN 2000-1886

MSBFS

2016:6

Utkom från trycket

den 26 maj 2016

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps

föreskrifter om upphävande av Statens

räddningsverks föreskrifter (SRVFS 2007:3) om

erkännande av utländska yrkeskvalifikationer;

beslutade den 17 maj 2016.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap föreskriver med stöd av

10 kap. 1 § förordningen (2016:157)1 om erkännande av

yrkeskvalifikationer att Statens räddningsverks föreskrifter (SRVFS 2007:3)

om erkännande av utländska yrkeskvalifikationer ska upphöra att gälla den

15 juni 2016.

______________

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

HELENA LINDBERG

Lisa Svensson

(Avdelningen för verksamhetsstöd)

1 Förordningen senast ändrad (2016:157)

1

MSBFS

2016:6

Beställningsadress:

Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm

Telefon: 08-598 191 90, www.wolterskluwer.se

E-post: kundservice@wolterskluwer.se

2