MSBFS 2018:2

Sprängämnesinspektionens föreskrifter och allmänna råd (SÄIFS 2000:6) om gasapparater

Myndigheten för samhällsskydd och

beredskaps författningssamling

1

Utgivare: Anna Asp, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

ISSN 2000-1886

MSBFS

2018:2

Utkom från trycket

den 17 april 2018

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps

föreskrifter om upphävande av

Sprängämnesinspektionens föreskrifter och allmänna

råd (SÄIFS 2000:6) om gasapparater;

beslutade den 10 april 2018.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap föreskriver med stöd av 25 §

förordningen (2010:1075)1 om brandfarliga och explosiva varor att

Sprängämnesinspektionens föreskrifter och allmänna råd (SÄIFS 2000:6)

om gasapparater ska upphöra att gälla den 21 april 2018.

______________

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

DAN ELIASSON

Joakim Agås

(Avdelningen för utveckling av samhällsskydd)

1 Förordningen senast ändrad (2017:514).

MSBFS

2018:2

2

Beställningsadress:

Norstedts Juridik, 106 47 Stockholm

Telefon: 08-598 191 90

E-post:

kundservice@nj.se

Webbadress: www.nj.se/offentligapublikationer