MSBFS 2019:2

Föreskrifter om ändring i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2016:4) om tillstånd för överföring, import och export av explosiva varor

Myndigheten för samhällsskydd och

beredskaps författningssamling

1

Utgivare: Anna Asp, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

ISSN 2000-1886

MSBFS

2019:2

Utkom från trycket

den 11 april 2019

Föreskrifter om ändring i Myndigheten för

samhällsskydd och beredskaps föreskrifter

(MSBFS 2016:4) om tillstånd för överföring,

import och export av explosiva varor;

beslutade den 8 april 2019.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap föreskriver med stöd av 25 §

förordningen (2010:1075)1 om brandfarliga och explosiva varor att 2 kap.

2 § punkten 2 ska ha följande lydelse

2. pyrotekniska artiklar som omfattas av Myndigheten för samhällsskydd

och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2015:6) om tillhandahållande av

pyrotekniska artiklar och ammunition, och som mottagaren har rätt att

hantera, eller

______________

Denna författning träder i kraft den 15 april 2019.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

DAN ELIASSON

Shulin Nie

(Avdelningen för utveckling av samhällsskydd)

1 Förordningen senast ändrad genom (2017:514).

MSBFS

2019:2

2

Beställningsadress:

Norstedts Juridik, 106 47 Stockholm

Telefon: 08-598 191 90

E-postadress:

kundservice@nj.se

Webbadress:

www.nj.se/offentligapublikationer