MSBFS 2020:5

samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2015:9) om säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods

Myndigheten för samhällsskydd och

beredskaps författningssamling

1

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps

föreskrifter om ändring av Myndigheten för

samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS

2015:9) om säkerhetsrådgivare för transport av

farligt gods;

beslutade den 23 juni 2020.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap föreskriver med stöd av 16 §

förordningen (2006:311)1 om transport av farligt gods att i fråga om

myndighetens föreskrifter (MSBFS 2015:9) om säkerhetsrådgivare för

transport av farligt gods ska

dels rubriken före 10 § ha följande lydelse,

dels en ny 11 § införas av följande lydelse.

Undantag i särskilda fall

11 § Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får besluta om

undantag från 8 § och förlänga giltighetstiden för intyg för

säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods till sjöss och i luft om det på

grund av extraordinära händelser i samhället inte är möjligt att genomföra

examination enligt villkoren i 7 §.

______________

___________________________________________________________________________

1 Förordningen senast ändrad 2019:92.

Utgivare: Anna Asp, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

ISSN 2000-1886

MSBFS

2020:5

Utkom från trycket

den 25 juni 2020

MSBFS

2020:5

2

Denna författning träder i kraft den 1 juli 2020.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

DAN ELIASSON

Joakim

Agås

Avdelningen för räddningstjänst och olycksförebyggande

Beställningsadress:

Norstedts Juridik, 106 47 Stockholm

Telefon: 08-598 191 90

E-post: kundservice@nj.se

Webbadress: www.nj.se/offentligapublikationer

Beställningsnummer: 19120-05