MSBFS 2021:3

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2019:1) om hantering av explosiva varor, eller hantering av explosiva varor som sker i samband med lärarledd undervisning inom grundskola, gymnasium, högskola eller annan yrkesutbildning.

Myndigheten för samhällsskydd och

beredskaps författningssamling

1

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps

föreskrifter om deltagare i verksamhet med explosiva

varor;

beslutade den 22 juni 2021.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap föreskriver följande med

stöd av 25 § förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva

varor1.

Undantag från anmälningsplikt

1 §

Anmälan enligt 9 a § lagen (2010:1011) om brandfarliga och

explosiva varor behöver inte göras för den som endast avses få delta i:

- hantering, överföring, import eller export av explosiva varor av

begärlighetsgrad C, Mindre stöldbegärliga, enligt bilaga 7 till

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter

(MSBFS 2019:1) om hantering av explosiva varor, eller

- hantering av explosiva varor som sker i samband med lärarledd

undervisning inom grundskola, gymnasium, högskola eller annan

yrkesutbildning.

Anmälan

2 §

Anmälan enligt 9 a § lagen (2010:1011) om brandfarliga och

explosiva varor ska vara skriftlig och för varje person som avses få delta i

verksamheten innehålla:

- namn, och

- personnummer eller samordningsnummer eller, om sådana nummer

saknas, födelsedatum och bostadsadress.

___________________________________________________________________________

1 Förordningen senast ändrad genom SFS 2021:658

Utgivare: Anna Asp, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

ISSN 2000-1886

MSBFS

2021:3

Utkom från trycket

den 28 juni 2021

MSBFS

2021:3

2

______________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 augusti 2021.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

CAMILLA ASP

Rolf

Weinander

(Avdelningen för räddningstjänst och olycksförebyggande)

Beställningsadress:

Norstedts Juridik, 106 47 Stockholm

Telefon: 08-598 191 90

E-post: kundservice@nj.se

Webbadress: www.nj.se/offentligapublikationer

Beställningsnummer: 191-21-03