MYHFS 2014:3

Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om upphävande av vissa föreskrifter som rör ansökan om utbildningar inom myndighetens ansvarsområde

1

Myndigheten för yrkeshögskolans

författningssamling

ISSN 2000-6802

Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om

upphävande av vissa föreskrifter som rör ansökan om

utbildningar inom myndighetens ansvarsområde;

beslutade den 14 april 2014.

Myndigheten för yrkeshögskolan föreskriver med stöd av 1 kap 2 § andra

stycket förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan att följande föreskrifter

ska upphöra att gälla vid utgången av maj 2014.

1. Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter MYHFS 2010:1 om

ansökan om att en utbildning ska ingå i yrkeshögskolan med start 1 juli

2011 – 30 juni 2012.

2. Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter MYHFS 2011:1 om

ansökan om att ingå i yrkeshögskolan med start 1 juli 2012 – 30 juni

2013.

3. Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter MYHFS 2012:2 om

ansökan om att ingå i yrkeshögskolan med utbildningsstart 1 juli 2013 –

30 juni 2014.

4. Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter MYHFS 2013:1 om

ansökan om att ingå i yrkeshögskolan i ansökningsomgång som gäller

Trafikflygare, civilt flyg, med utbildningsstart 1 januari – 30 juni 2014.

5. Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter MYHFS 2013:3 om

ansökan om att ingå i yrkeshögskolan med utbildningsstart 1 juli 2014 –

30 juni 2015.

Johan Blom

Vik. generaldirektör

Jill Thenander

Tf. avdelningschef

MYHFS 2014:3

Utkom från trycket

den 9 maj 2014

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014