MYHFS 2014:4

1

Myndigheten för yrkeshögskolans

författningssamling

ISSN 2000-6802

Förteckning över utbildningar som beviljats

statligt stöd enligt förordningen om statligt stöd till

kompletterande utbildningar

Nedan följer en förteckning enligt 17 § förordningen (2000:521) om stat-

ligt stöd till kompletterande utbildningar. Myndigheten för yrkeshögskolan

har beviljat statligt stöd för nedanstående utbildningar. Samtliga utbildningar

har ett pågående beslut den 1 juli 2014.

Skola

Utbildningsnamn

Statligt stöd

Antal

årselev-

platser

Studiestöd

enligt bilaga

till studie-

stödsförord-

ning

AH Flight School AB

Trafikflygarutbildning

Helikopter PPL, CPL IR

IRI, 85 veckor

Tillsyn

Airways Flygutbildning

Trafikflygarutbildning

(endast praktisk flyg-

träning) sammanhållen

utbildning med modulerna

PPL,CPL/A,IR-A

56–59 veckor, 59 veckor

Tillsyn,

studiestöd

35

B1

Ann Pettersson Hair-

designschool

Grundutbildning i frisör-

yrket, 40 veckor

Tillsyn

Art College

Fotograf med digital

inriktning, 37 veckor

Tillsyn,

studiestöd

12

A2

Art College

Hantverksutbildning i

silver och keramik,

37 veckor

Tillsyn,

studiestöd

12

A2

Art College

Inredning och design,

37 veckor

Tillsyn,

studiestöd

12

A2

Art College

Modedesign, 37 veckor

Tillsyn,

studiestöd

12

A2

Axelsons Gymnastiska

Institut Göteborg

Basmedicinsk utbildning

370 timmar, Gbg

Tillsyn

Axelsons Gymnastiska

Institut Stockholm

Basmedicinsk utbildning

370 timmar

Tillsyn

Axelsons Gymnastiska

Institut Göteborg

Massageterapeut,

13 veckor

Tillsyn

Axelsons Gymnastiska

Institut Göteborg

Medicinsk Massagetera-

peut, 22 veckor

Tillsyn

Axelsons Gymnastiska

Institut Göteborg

Medicinsk fotvård,

22 veckor

Tillsyn

MYHFS 2014:4

Utkom från trycket

den 9 september 2014

2

MYHFS 2014:4

Axelsons Gymnastiska

Institut Malmö

Medicinsk fotvård –

yrkesutbildning, Malmö,

22 veckor

Tillsyn

Axelsons Gymnastiska

Institut Stockholm

Medicinsk fotvård –

yrkesutbildning,

22 veckor

Tillsyn

Axelsons Gymnastiska

Institut Stockholm

Massageterapeut,

13 veckor

Tillsyn

Axelsons Gymnastiska

Institut Stockholm

Massageterapeut, 5

2 veckor

Tillsyn

Axelsons Gymnastiska

Institut Stockholm

Medicinsk Massagetera-

peut, 22 veckor

Tillsyn

Axelsons Gymnastiska

Institut Stockholm

Medicinsk Massagetera-

peut, 72 veckor

Tillsyn

Axelsons Gymnastiska

Institut Stockholm

Axelsons Ekologisk hud-

vårdsterapi, 350 timmar,

17 veckor

Tillsyn

Axelsons Gymnastiska

Institut Stockholm

Ekofrisör, 56 veckor

Tillsyn

Axelsons SPA School

Spa terapeut, 10 veckor

Tillsyn

Axelsons SPA School

SPA-terapeututbildning,

38 veckor

Tillsyn

Balettakademien Göteborg

Dansutbildningen,

105 veckor

Tillsyn,

studiestöd,

statsbidrag

40

B1

Balettakademien Göteborg

Musikalutbildningen,

105 veckor

Tillsyn,

studiestöd,

statsbidrag

51

B1

Balettakademien Umeå –

Folkuniversitetet

Danslinje – scenisk

inriktning, 32 veckor

Tillsyn,

studiestöd

20

A2

Base 23 – Stockholm Dance

Academy

Stockholms Musikalartist

Utbildning, 99 veckor

Tillsyn

Beckmans kvällsskola

Beckmans Kvällsskola

Visuell kommunikation,

32 veckor

Tillsyn

Beckmans kvällsskola

Kvällsskola Form,

32 veckor

Tillsyn

Beckmans kvällsskola

Kvällsskola Mode,

32 veckor

Tillsyn

Berghs School of Communi-

cation AB

Grafisk Design, 78 veckor

Tillsyn,

studiestöd,

statsbidrag

46

B1

Skola

Utbildningsnamn

Statligt stöd

Antal

årselev-

platser

Studiestöd

enligt bilaga

till studie-

stödsförord-

ning

3

MYHFS 2014:4

Berghs School of Communi-

cation AB

Interactive Communica-

tion – digital director/

digital creative, 39 veckor

Tillsyn,

studiestöd

24

A2

Berghs School of Communi-

cation AB

Marknadskommunika-

tion, 39 veckor

Tillsyn,

studiestöd

25

B1

Berghs School of Communi-

cation AB

Produktionsledning –

operativ projektledning,

39 veckor

Tillsyn,

studiestöd

25

B1

Berghs School of Communi-

cation AB

Reklam – art director/

copywriter, 78 veckor

Tillsyn,

studiestöd,

statsbidrag

54

B1

Berghs School of Communi-

cation AB

Strategisk kommunika-

tion och PR, 39 veckor

Tillsyn,

studiestöd

25

A2

Bergqvist Massage & Frisk-

vårdsutbildningar

Massageterapeut med

friskvård, 40 veckor

Tillsyn

Bergqvist Massage & Frisk-

vårdsutbildningar

Massageterapeututbild-

ning med friskvård,

20 veckor

Tillsyn,

studiestöd

36

A2

Bergqvist Massage & Frisk-

vårdsutbildningar

Massör, 360 timmar,

32 veckor

Tillsyn

Bergqvist Massage & Frisk-

vårdsutbildningar

Personlig Tränare,

34 veckor

Tillsyn

BF Scandinavian Aviation

Academy AB

CPL ME/IR-modul med

MCC, 25 veckor

Tillsyn

BF Scandinavian Aviation

Academy AB

Flyginstruktörsutbild-

ning, 25 veckor

Tillsyn

Björn Axén Academy

Björn Axén Academy

Frisörutbildning,

51 veckor

Tillsyn,

studiestöd

36

A2

Capellagården

Ekologisk trädgårdsod-

ling,40 veckor

Tillsyn,

studiestöd,

statsbidrag

14

A2

Capellagården

Keramik påbyggnad,

40 veckor

Tillsyn,

studiestöd,

statsbidrag

9

B1

Capellagården

Keramik, 40 veckor

Tillsyn,

studiestöd,

statsbidrag

9

A2

Capellagården

Korttidskurser, korttids-

kurs

Tillsyn,

statsbidrag

8

Capellagården

Möbel- och inrednings-

snickeri påbyggnad,

80 veckor

Tillsyn,

studiestöd,

statsbidrag

12

B1

Skola

Utbildningsnamn

Statligt stöd

Antal

årselev-

platser

Studiestöd

enligt bilaga

till studie-

stödsförord-

ning

4

MYHFS 2014:4

Capellagården

Möbel- och inrednings-

snickeri, 40 veckor

Tillsyn,

studiestöd,

statsbidrag

6

A2

Capellagården

Textil påbyggnad,

40 veckor

Tillsyn,

studiestöd,

statsbidrag

8

A2

Capellagården

Textil, 40 veckor

Tillsyn,

studiestöd,

statsbidrag

8

A2

CD Hundens Hus Göteborg

AB

Hundinstruktör Gbg,

32 veckor

Tillsyn

CD Hundens Hus Göteborg

AB

Problemhundskonsult

Gbg, 32 veckor

Tillsyn

Dansstudion i Karlstad

Förberedande dansutbild-

ning med inriktning street,

30 veckor

Tillsyn,

studiestöd

20

A2

Diamond Flight Academy

Scandinavia

Trafikflygarutbildning

CPL/ME/IR, 17 veckor

Tillsyn

Dômen Konstskola Göteborg Grafik, grundläggande

konstnärlig utbildning,

68 veckor

Tillsyn,

studiestöd,

statsbidrag

16

A2

Dômen Konstskola Göteborg Måleri, grundläggande

konstnärlig utbildning,

68 veckor

Tillsyn,

studiestöd,

statsbidrag

32

A2

Dômen Konstskola Göteborg Skulptur, grundläggande

konstnärlig utbildning,

68 veckor

Tillsyn,

studiestöd,

statsbidrag

16

A2

Elisabethskolan i Stockholm

Fullständig hudterapeut-

utbildning, 43 veckor

Tillsyn

Eric Sahlström Institutet

Folkdans, 32 veckor

Tillsyn,

studiestöd,

statsbidrag

12

A2

Eric Sahlström Institutet

Folklig dans, distanskurs,

164 timmar, korttidskurs

Tillsyn,

statsbidrag

3

Eric Sahlström Institutet

Folklig sång och berätt-

tande, distansutbildning i

164 timmar, korttidskurs

Tillsyn,

statsbidrag

3

Eric Sahlström Institutet

Folkmusik på fiol,

Distanskurs , 110 timmar,

korttidskurs

Tillsyn,

statsbidrag

2

Eric Sahlström Institutet

Folkmusik på nyckelharpa

eller fiol, 32 veckor

Tillsyn,

studiestöd,

statsbidrag

24

A2

Skola

Utbildningsnamn

Statligt stöd

Antal

årselev-

platser

Studiestöd

enligt bilaga

till studie-

stödsförord-

ning

5

MYHFS 2014:4

Eric Sahlström Institutet

Korttidskurs i folkmusik,

-sång och -dans,

30 timmar, korttidskurs

Tillsyn,

statsbidrag

5

Eric Sahlström Institutet

Nyckelharpsbygge,

distanskurs, 404 timmar,

korttidskurs

Tillsyn,

tatsbidrag

3

Eric Sahlström Institutet

Nyckelharpsspel, distans-

kurs, 110 timmar, kort-

Tillsyn,

statsbidrag

2

Evexia

Certifierad SPA- och

massageterapeut,

40 veckor

Tillsyn

Falkenbergs Konstskola

Konstskola på nätet I,

34 veckor

Tillsyn,

studiestöd,

statsbidrag

12

A2

Falkenbergs Konstskola

Konstskola på nätet II,

34 veckor

Tillsyn,

studiestöd,

statsbidrag

12

A2

Flora Dekor Blomsterskola

Blomsterdekoratör,

40 veckor

Tillsyn

Flora Dekor Blomsterskola

Trädgårdsdesign,

40 veckor

Tillsyn

Floristutbildarna

Fördjupningskurs florist,

20 veckor

Tillsyn,

studiestöd

10

A2

Floristutbildarna

Grundkurs florist,

44 veckor

Tillsyn,

studiestöd

36

A2

Flyguppdraget AB

Flyginstruktör (FI ),

30 veckor

Tillsyn,

studiestöd

5

B1

Flyguppdraget AB

Trafikflygarutbildning

(CPL), 90 veckor

Tillsyn,

studiestöd

20

B1

Folkuniversitetet –

Arkitekturskolan STHLM

Arkitekturskolan

STHLM, 37 veckor

Tillsyn,

studiestöd

15

A2

Folkuniversitetet –

Balettakademien Stockholm

Dansarutbildning

111 veckor

Tillsyn,

studiestöd,

statsbidrag

70

B1

Folkuniversitetet –

Diagonalakademin

Animation och experi-

mentfilm, 80 veckor

Tillsyn,

studiestöd,

statsbidrag

28

B1

Folkuniversitetet –

Gotlands Dansutbildning

Dans- och gestaltnings-

linje, 40 veckor

Tillsyn,

studiestöd,

statsbidrag

16

A2

Folkuniversitetet –

Gotlands Konstskola

Konstnärlig grundutbild-

ning, 40 veckor

Tillsyn,

studiestöd,

statsbidrag

24

A2

Skola

Utbildningsnamn

Statligt stöd

Antal

årselev-

platser

Studiestöd

enligt bilaga

till studie-

stödsförord-

ning

6

MYHFS 2014:4

Folkuniversitetet –

Gotlands Konstskola

Projektkonst med valmöj-

ligheter, 40 veckor

Tillsyn,

studiestöd,

statsbidrag

21

A2

Folkuniversitetet –

Gotlands Tonsättarskola

Komposition – Fri konst,

37 veckor

Tillsyn,

studiestöd,

statsbidrag

3

B1

Folkuniversitetet –

Gotlands Tonsättarskola

Kompositionslinje,

74 veckor

Tillsyn,

studiestöd,

statsbidrag

23

A2

Folkuniversitetet – Konst-

skolan i Stockholm

Grundläggande konstnär-

lig utbildning, Konstlin-

jen & Formlinjen,

34 veckor

Tillsyn,

studiestöd

80

A2

Folkuniversitetet – Maskör-

skolan

Maskörskolan, 37 veckor

Tillsyn,

studiestöd

12

A2

Folkuniversitetet – Mode-

skolan

Designutbildning –

konstruktion och sömnad,

37 veckor

Tillsyn,

studiestöd

24

A2

Folkuniversitetet – Musik-

instrumentakademien

Musikinstrumentakade-

mien, 120 veckor

Tillsyn,

studiestöd,

statsbidrag

21

B1

Folkuniversitetet – Skrivar-

akademin i Stockholm

Manusutbildning med

branschkunskap,

20 veckor

Tillsyn,

studiestöd

12

A2

Folkuniversitetet – Skrivar-

akademin i Stockholm

Skrivarlinjen, 40 veckor

Tillsyn,

studiestöd

18

A2

Folkuniversitetet – Skrivar-

akademin i Stockholm

Skrivarlinjen, distans,

36 veckor

Tillsyn,

studiestöd

20

A2

Folkuniversitetet Stockholm

Silversmidesutbildning,

36 veckor

Tillsyn,

studiestöd

12

A2

Folkuniversitetets Hantverks-

centrum

Dekormålning, 40 veckor

Tillsyn,

studiestöd

10

A2

Folkuniversitetets Hantverks-

centrum

Förgyllning 60 veckor

Tillsyn,

studiestöd,

statsbidrag

6

B1

Folkuniversitetets Hantverks-

centrum

Möbelrestaurerare,

80 veckor

Tillsyn,

studiestöd,

statsbidrag

8

B1

Folkuniversitetets Hantverks-

centrum

Tapetserare, 80 veckor

Tillsyn,

studiestöd,

statsbidrag

12

B1

Skola

Utbildningsnamn

Statligt stöd

Antal

årselev-

platser

Studiestöd

enligt bilaga

till studie-

stödsförord-

ning

7

MYHFS 2014:4

Folkuniversitetets Hantverks-

centrum

Träbildhuggeri 60 veckor

Tillsyn,

studiestöd,

statsbidrag

6

B1

Folkuniversitetets Hantverks-

centrum

Trähantverk, 40 veckor

Tillsyn,

studiestöd

10

A2

Formakademin i Lidköping

Designmodellörsutbild-

ning, 80 veckor

Tillsyn,

studiestöd,

statsbidrag

16

B1

Formakademin i Lidköping

Grafisk hantverksteknik,

40 veckor

Tillsyn,

studiestöd,

statsbidrag

8

B1

Formakademin i Lidköping

Keramisk hantverkstek-

nik år 1, 37 veckor

Tillsyn,

studiestöd,

statsbidrag

9

B1

Formakademin i Lidköping

Keramisk hantverkstek-

nik år 2, 37 veckor

Tillsyn,

studiestöd,

statsbidrag

9

B1

Forsbergs Skola

Copywriting, 68 veckor

Tillsyn,

studiestöd

20

A2

Forsbergs Skola

Grafisk Design/Reklam

68 veckor

Tillsyn,

studiestöd

50

A2

Frisörcentrum Falun

Frisörutbildning med

gesällbrev, 58 veckor

Tillsyn,

studiestöd

38

A2

Gerlesborgsskolan Bohuslän

Konstnärlig grundutbild-

ning, 68 veckor

Tillsyn,

studiestöd,

statsbidrag

40

A2

Gerlesborgsskolan Stockholm Konstnärlig grundutbild-

ning, 68 veckor

Tillsyn,

studiestöd,

statsbidrag

74

A2

Grafikskolan i Stockholm

Boktryck med inriktning

Artist Books, 38 veckor

Tillsyn,

studiestöd,

statsbidrag

8

A2

Grafikskolan i Stockholm

Grafikgrund, 76 veckor

Tillsyn,

studiestöd,

statsbidrag

21

A2

Göteborgs Gymnastiska

Institut GGI

Friskvårdsterapeut,

20 veckor

Tillsyn

Göteborgs Konstskola

Konstnärlig grundutbild-

ning i grafik, 66 veckor

Tillsyn,

studiestöd,

statsbidrag

16

A2

Göteborgs Konstskola

Konstnärlig grundutbild-

ning i måleri, 66 veckor

Tillsyn,

studiestöd,

statsbidrag

32

A2

Skola

Utbildningsnamn

Statligt stöd

Antal

årselev-

platser

Studiestöd

enligt bilaga

till studie-

stödsförord-

ning

8

MYHFS 2014:4

Göteborgs Konstskola

Konstnärlig grundutbild-

ning i skulptur, 66 veckor

Tillsyn,

studiestöd,

statsbidrag

16

A2

Göteborgs Konstskola

Konstnärlig idégestalt-

ning, 33 veckor

Tillsyn,

studiestöd,

statsbidrag

10

A2

Handarbetets Vänners skola

Följande korttidskurser:

Tillsyn,

statsbidrag

22

Bildväv fortsätt-

ningskurs 1,

80 timmar

Tillsyn,

statsbidrag

Bildväv fortsätt-

ningskurs 2,

80 timmar

Tillsyn,

statsbidrag

Bildväv grund-

kurs, 80 timmar

Tillsyn,

statsbidrag

Brickvävning

grundkurs,

80 timmar

Tillsyn,

statsbidrag

Garntekniker

grundkurs,

80 timmar

Tillsyn,

statsbidrag

Knyppling fort-

sättningskurs 1,

80 timmar

Tillsyn,

statsbidrag

Knyppling

grundkurs,

80 timmar

Tillsyn,

statsbidrag

Konstsömnad

fortsättnings-

kurs 1, 80 tim-

mar

Tillsyn,

statsbidrag

Konstsömnad

fortsättnings-

kurs 2, 80 tim-

mar

Tillsyn,

statsbidrag

Konstsömnad

fortsättnings-

kurs 3, 80 tim-

mar

Tillsyn,

statsbidrag

Konstsömnad

grundkurs,

80 timmar

Tillsyn,

statsbidrag

Skola

Utbildningsnamn

Statligt stöd

Antal

årselev-

platser

Studiestöd

enligt bilaga

till studie-

stödsförord-

ning

9

MYHFS 2014:4

Shibori/färg-

reservage/tryck

grundkurs,

80 timmar

Tillsyn,

statsbidrag

Stickning fort-

sättningskurs 1,

80 timmar

Tillsyn,

statsbidrag

Stickning fort-

sättningskurs 2,

80 timmar

Tillsyn,

statsbidrag

Stickning grund-

kurs, 80 timmar

Tillsyn,

statsbidrag

Stickning grund-

kurs, inriktning

tvåändsstickning

80 timmar

Tillsyn,

statsbidrag

Stickning med

broderi,

80 timmar

Tillsyn,

statsbidrag

Stickresan

genom Sverige,

80 timmar

Tillsyn,

statsbidrag

Syntetfärgning

fortsättningskurs

1, 80 timmar

Tillsyn,

statsbidrag

Syntetfärgning

grundkurs,

80 timmar

Tillsyn,

statsbidrag

Textil formgiv-

ning fortsätt-

ningskurs 1,

80 timmar

Tillsyn,

statsbidrag

Textil formgiv-

ning grundkurs,

80 timmar

Tillsyn,

statsbidrag

Tovning fort-

sättningskurs 1,

80 timmar

Tillsyn,

statsbidrag

Tovning fort-

sättningskurs 2,

80 timmar

Tillsyn,

statsbidrag

Tovning grund-

kurs, 80 timmar

Tillsyn,

statsbidrag

Skola

Utbildningsnamn

Statligt stöd

Antal

årselev-

platser

Studiestöd

enligt bilaga

till studie-

stödsförord-

ning

10

MYHFS 2014:4

Vävning fort-

sättningskurs 1,

120 timmar

Tillsyn,

statsbidrag

Vävning grund-

kurs,

120 timmar

Tillsyn,

statsbidrag

Handarbetets Vänners skola

Högre textil hantverks-

utbildning, 80 veckor

Tillsyn,

studiestöd,

statsbidrag

24

B1

Handarbetets Vänners skola

Textilhantverk alt Textil-

hantverk/Stickning –

basår, 40 veckor

Tillsyn,

studiestöd,

statsbidrag

24

B1

Hudvårdshögskolan Interna-

tional Beauty School of

Sweden AB

Hud- och spaterapeut-

utbildning, heltid,

43 veckor

Tillsyn

Hudvårdshögskolan Interna-

tional Beauty School of

Sweden AB

Kombinerad Hud- och

Spaterapeututbildning,

deltid, 86 veckor

Tillsyn

Hundens Hus Stockholm

Hundinstruktör, 32 veckor

Tillsyn

Hundens Hus Stockholm

Problemhundskonsult

Sthlm, 32 veckor

Tillsyn

Hälsoteket Göteborg

Utbildning till Diplome-

rad Massageterapeut G,

38 veckor

Tillsyn

Hälsoteket Malmö

Diplomerad Massage-

terapeut M, 38 veckor

Tillsyn

Hälsoteket Stockholm

Utbildning till Diplome-

rad Massageterapeut S,

38 veckor

Tillsyn

Idéum

Tekniskt nyskapande,

32 veckor

Tillsyn,

studiestöd,

statsbidrag

24

A2

Ingvar Strandhs Blomster-

skola

Florist – gesällutbildning,

23 veckor

Tillsyn,

studiestöd

8

B1

Ingvar Strandhs Blomster-

skola

Florist – grundutbildning,

40 veckor

Tillsyn,

studiestöd

40

A2

KFUM Söder Fryshuset

Danslinje med street

dance, år 1, 35 veckor

Tillsyn,

studiestöd

20

A2

KFUM Söder Fryshuset

Danslinje med street

dance, år 2, 36 veckor

Tillsyn,

studiestöd

16

A2

Komplementärmedicinska

Högskolan (KMH-skolan)

Certifierad massör,

20 veckor

Tillsyn

Skola

Utbildningsnamn

Statligt stöd

Antal

årselev-

platser

Studiestöd

enligt bilaga

till studie-

stödsförord-

ning

11

MYHFS 2014:4

Komplementärmedicinska

Högskolan (KMH-skolan)

SPA-terapeut, 40 veckor

Tillsyn

Konstskolan Basis

Konstnärlig grundutbild-

ning, 34 veckor

Tillsyn,

studiestöd

50

A2

Konstskolan Basis

Konstnärlig grundutbild-

ning, fördjupningsår,

34 veckor

Tillsyn,

studiestöd

20

A2

Konstskolan Basis

Inredningsskolan,

32 veckor

Tillsyn,

studiestöd

14

A2

Konstskolan Idun Lovén

Konstnärlig utbildning i

målning, 68 veckor

Tillsyn,

studiestöd,

statsbidrag

32

A2

Konstskolan Idun Lovén

Konstnärlig utbildning i

skulptur, 68 veckor

Tillsyn,

studiestöd,

statsbidrag

16

A2

Konstskolan Linnea

Konstskolan LINNEA

3 år, 102 veckor

Tillsyn,

statsbidrag

12

Kulturama Artist

och

Musikprodu-

cent – Yrkeslinjen

39 veckor

Tillsyn,

studiestöd

24

A2

Kulturama

Danslinje år 1 och 2 hel-

tid, 78 veckor

Tillsyn,

studiestöd

30

A2

Kulturama

Filmlinjen år 1 heltid,

39 veckor

Tillsyn,

studiestöd

28

A2

Kulturama

Filmproduktion, 1 år

heltid, 39 veckor

Tillsyn,

studiestöd

16

A2

Kulturama

Fotolinjen, år 1 heltid

39 veckor

Tillsyn,

studiestöd

32

A2

Kulturama

Högre fotografisk utbild-

ning, ett år heltid,

39 veckor

Tillsyn,

studiestöd,

statsbidrag

15

A2

Kulturama Jazz,

Rock/soul,

sångare

och musikerlinje – ett år

heltid, 39 veckor

Tillsyn,

studiestöd

48

A2

Kulturama

Klassisk sång och musik-

linje år 1 och 2 heltid,

78 veckor

Tillsyn,

studiestöd

28

A2

Kulturama Komposition-

och

musik-

produktionslinje, 1 år

heltid, 39 veckor

Tillsyn,

studiestöd

36

A2

Kulturama

Musikallinje år 1 och 2

heltid, 78 veckor

Tillsyn,

studiestöd

36

A2

Skola

Utbildningsnamn

Statligt stöd

Antal

årselev-

platser

Studiestöd

enligt bilaga

till studie-

stödsförord-

ning

12

MYHFS 2014:4

Kulturama

Operastudio år 1 heltid,

39 veckor

Tillsyn,

studiestöd,

statsbidrag

12

A2

Kulturama

Operastudio år 2 heltid,

39 veckor

Tillsyn,

studiestöd,

statsbidrag

12

B1

Kulturama

Regilinjen 1 år heltid,

39 veckor

Tillsyn,

studiestöd

14

A2

Kulturama Stockholm

Gospel

Academy 1 år heltid,

40 veckor

Tillsyn,

studiestöd

12

A2

Kulturama

Teaterlinje år 1 och 2

heltid, 78 veckor

Tillsyn,

studiestöd

28

A2

Kulturcentrum Skåne

Kulturcentrum Skåne,

3 år, 111 veckor

Tillsyn

Kungsair Training

Trafikpilotutbildning,

endast praktisk del, 12

veckor, modulerna CPL,

IR och CR/ME, 12 veckor

Tillsyn,

studiestöd

4

B1

KV Konstskola

Bild och rumsgestaltning,

37 veckor

Tillsyn,

studiestöd,

statsbidrag

10

A2

KV Konstskola

Färg och form – fördjup-

ning, 37 veckor (fd Konst-

närlig grundläggande ut-

bildning II, 37 veckor)

Tillsyn,

studiestöd,

statsbidrag

10

A2

KV Konstskola

Konstnärlig grundläg-

gande utbildning I,

37 veckor

Tillsyn,

studiestöd,

statsbidrag

54

A2

Lilla Akademiens Diplom-

utbildning i Musik

Lilla Akademiens Dip-

lomutbildning i Musik,

36 veckor

Tillsyn,

studiestöd,

statsbidrag

20

A2

Ljud & Bildskolan

Ljud & Musikproducent,

40 veckor

Tillsyn,

studiestöd

18

A2

Lunds Konst o Designskola

Lunds Konst o Design-

skola, 78 veckor

Tillsyn,

studiestöd,

statsbidrag

28

A2

Make Up Institute Stockholm

AB

Makeup Artist Utbildning,

14 veckor

Tillsyn

Make Up Institute Stockholm

AB

Master Makeup Artist

utbildning, 20 veckor

Tillsyn

Makeupstudion Education

Göteborg

Yrkesutbildning Make-

upartist G, 12 veckor

Tillsyn

Skola

Utbildningsnamn

Statligt stöd

Antal

årselev-

platser

Studiestöd

enligt bilaga

till studie-

stödsförord-

ning

13

MYHFS 2014:4

Makeupstudion Education

Malmö

Makeupartist, Yrkes-

utbildning, 12 veckor

Tillsyn

Makeupstudion Education

Stockholm

Makeupartist, Yrkes-

utbildning, 12 veckor

Tillsyn

Malmö Tillskärarakademi

Mönsterkonstruktör,

Direktris, 38 veckor

Tillsyn,

studiestöd,

statsbidrag

36

A2

Malmö Tillskärarakademi

Produktutvecklare och

design, 18 veckor

Tillsyn,

studiestöd

5

A2

Medicinskt Kursforum

Idrottsmassör, 40 veckor

Tillsyn,

studiestöd

20

A2

Medicinskt Kursforum

Massageterapeut,

40 veckor

Tillsyn,

studiestöd

20

A2

Medieskolan

Copywriter, 54 veckor

Tillsyn,

studiestöd

23

A2

Medieskolan

Cross Media Producer,

54 veckor

Tillsyn,

studiestöd

30

A2

Medieskolan

Digital Design, 54 veckor

Tillsyn,

studiestöd

14

A2

Medieskolan

Grafisk kommunikation/

AD, 54 veckor

Tillsyn,

studiestöd

36

A2

Medieskolan

Webbredaktör, 54 veckor

Tillsyn

Musikkonservatoriet Falun

Högskoleförberedande

utbildning i musik,

72 veckor

Tillsyn,

studiestöd,

statsbidrag

24

A2

Nikita Hair Sweden AB

Frisörutbildning med

gesällbrev, 38 veckor

Tillsyn,

studiestöd

38

A2

Nordic Flight Training AB

Trafikflygarutbildning,

68 veckor

Tillsyn,

studiestöd

8

B1

Nordiska Qigong Skolan AB TCM Akupressur

Terapeut Utbildning,

40 veckor

Tillsyn

Nordiska Qigong Skolan AB TCM Massage Terapeut

Utbildning, 40 veckor

Tillsyn

Nyckelviksskolan

Arkitektur & design,

40 veckor

Tillsyn,

studiestöd,

statsbidrag

16

A2

Nyckelviksskolan

Bild och grafisk form,

40 veckor

Tillsyn,

studiestöd,

statsbidrag

16

A2

Skola

Utbildningsnamn

Statligt stöd

Antal

årselev-

platser

Studiestöd

enligt bilaga

till studie-

stödsförord-

ning

14

MYHFS 2014:4

Nyckelviksskolan

Färg, form och hantverk,

40 veckor

Tillsyn,

studiestöd,

statsbidrag

64

A2

Nyckelviksskolan

Hantverkspedagogisk

yrkesutbildning,

80 veckor

Tillsyn,

studiestöd,

statsbidrag

32

B1

Nyckelviksskolan

Keramisk form, 40 veckor

Tillsyn,

studiestöd,

statsbidrag

16

A2

Nyckelviksskolan

Metallformgivning,

40 veckor

Tillsyn,

studiestöd,

statsbidrag

16

A2

Nyckelviksskolan

Textil form, 40 veckor

Tillsyn,

studiestöd,

statsbidrag

16

A2

Nyckelviksskolan

Trä – form och design,

40 veckor

Tillsyn,

studiestöd,

statsbidrag

16

A2

Palm Fine Arts utbildnings-

center för dekorativt måleri

Måleridesign, 74 veckor

Tillsyn,

studiestöd,

statsbidrag

16

B1

Performing Arts School

Performing Arts School,

105 veckor

Tillsyn,

studiestöd,

statsbidrag

78

B1

Pernbys målarskola

Grundläggande konstnär-

lig utbildning, 2 år,

74 veckor

Tillsyn,

studiestöd,

statsbidrag

25

A2

Proflight Nordic

Trafikflygarutbildning IR,

10 veckor

Tillsyn

Proflight Nordic

Trafikflygarutbildning

PPL/CPL, 30 veckor

Tillsyn

Proflight Nordic

Typutbildning och MCC

utbildning, 6 veckor

Tillsyn

Rinman Education AB,

FIDU

Förberedande Industri

Design Utbildning FIDU,

40 veckor

Tillsyn,

studiestöd,

statsbidrag

32

A2

SAE Institute

AEP Audio Engineering

program, 48 veckor

Tillsyn,

studiestöd

40

A2

SAE Institute

Audio Production Pro-

gram, deltid, 72 veckor

Tillsyn

SAE Institute

MBP Music Business

program, 48 veckor

Tillsyn,

studiestöd

20

A2

Skola

Utbildningsnamn

Statligt stöd

Antal

årselev-

platser

Studiestöd

enligt bilaga

till studie-

stödsförord-

ning

15

MYHFS 2014:4

Scandinavian Hair Academy Frisörutbildning 4 termi-

ner, 80 veckor

Tillsyn,

studiestöd

48

A2

Skara Skolscen

Förberedande scenisk

utbildning, 54 veckor

Tillsyn,

studiestöd,

statsbidrag

24

A2

Skult Sweden AB

SKULT Education Frisör-

utbildning, 39 veckor

Tillsyn

Smedja Volund

Smidesutbildning,

38 veckor

Tillsyn,

studiestöd,

statsbidrag

6

A2

South Sweden School of

Aeronautics

Trafikflygareutbildning,

40 veckor

Tillsyn

Stenebyskolan

Förberedande/komplette-

rande utbildning för

konsthantverk och

design, 80 veckor

Tillsyn,

studiestöd,

statsbidrag

84

A2

Stenebyskolan

Tapetserare, specialinrikt-

ning läder, skinn och päls,

80 veckor

Tillsyn,

studiestöd,

statsbidrag

6

B1

Stenebyskolan

Yrkesinriktad utbildning

Finsnickeri och Möbel

restaurering, 80 veckor

Tillsyn,

studiestöd,

statsbidrag

10

B1

STF Ingenjörsutbildning AB Elinstallation – Allmän

behörighet, 47 veckor

Tillsyn

Stockholms Elementära

Teaterskola (s.e.t.)

Teaterutbildning,

39 veckor

Tillsyn,

studiestöd

32

A2

Stockholms Filmskola

Filmproduktion 1 –

Grundkurs, 37 veckor

Tillsyn,

studiestöd

30

A2

Stockholms Filmskola

Filmproduktion 2 – För-

djupningskurs, 37 veckor

Tillsyn,

studiestöd

14

A2

Stockholms Tillskärar-

akademi

Basår, 39 veckor

Tillsyn,

studiestöd

48

A2

Stockholms Tillskärar-

akademi

Mönsterkonstruktör,

18 veckor

Tillsyn,

studiestöd

14

B1

Stockholms Tillskärar-

akademi

Skrädderi Gesäll – Dam,

52 veckor

Tillsyn,

studiestöd

20

B1

Studio Blue

Ljudtekniker/Producent-

linjen, 64 veckor

Tillsyn,

studiestöd,

statsbidrag

30

A2

StylistAkademin

Inredningsstylist av privat

och offentlig mlijö,

42 veckor

Tillsyn

Skola

Utbildningsnamn

Statligt stöd

Antal

årselev-

platser

Studiestöd

enligt bilaga

till studie-

stödsförord-

ning

16

MYHFS 2014:4

Sundsvalls Konstskola

Sundsvalls konstskola-

basår, 35 veckor

Tillsyn,

studiestöd,

statsbidrag

20

A2

Sundsvalls Konstskola

Sundsvalls konstskola,

Utvecklingsår, 35 veckor

Tillsyn,

studiestöd,

statsbidrag

8

A2

Svensk Pilotutbildning

Flyglärarutbildning, F,

44 veckor

Tillsyn,

studiestöd

3

B1

Svensk Pilotutbildning

Flyglärarutbildning, H,

44 veckor

Tillsyn,

studiestöd

5

B1

Svensk Pilotutbildning

Trafikflygarutbildning

Helikopter, 72 veckor

Tillsyn,

studiestöd

17

B1

Svensk Pilotutbildning

Trafikflygarutbildning

sammanhållen utbildning

med modulerna PPL,

CPL/A, IR-A,ATPL, NQ,

CR ME, MCC 83 veckor

och Type rating 6 veckor,

89 veckor

Tillsyn,

studiestöd

30

B1

Svenska Frisörskolan

Grundutbildning i frisör-

yrket, 21 veckor

Tillsyn

Svenska frisörskolan

Grundutbildning i frisör-

yrket, 40 veckor

Tillsyn

Svenska frisörskolan,

Göteborg

Grundutbildning i frisör-

yrket, 40 veckor

Tillsyn

Sätergläntan Hemslöjdens

Gård

Slöjd och hantverk – form

och tradition 40 veckor

1–3 år

Tillsyn,

studiestöd,

statsbidrag

58

B1

Sätergläntan Hemslöjdens

Gård

Slöjd och hantverkstekni-

ker 1–5 veckor, korttids-

kurs

Tillsyn,

statsbidrag

20

TA Education AB

Stylist & Image Entre-

prenör, 40 veckor

Tillsyn

The Florence Academy

of Art

Konstnärlig yrkesutbild-

ning i klassiskt/realistiskt

måleri och teckning,

99 veckor

Tillsyn,

studiestöd

27

B1

The Swedish Academy of

Realist Art, Atelier Stock-

holm

Traditionell Realistisk

Konstnärsutbildning,

111 veckor

Tillsyn,

studiestöd

24

A2

The Swedish Academy of

Realist Art, Atelier Stock-

holm

Advanced Traditional

Realist Painting Techni-

ques, 37 veckor

Tillsyn

Skola

Utbildningsnamn

Statligt stöd

Antal

årselev-

platser

Studiestöd

enligt bilaga

till studie-

stödsförord-

ning

17

MYHFS 2014:4

The Swedish Academy of

Realist Art, Atelier Stock-

holm

Traditional Realist

Drawing Techniques,

37 veckor

Tillsyn

Tillskärarakademien i Göte-

borg

Direktris, 38 veckor

Tillsyn,

studiestöd,

statsbidrag

12

B1

Tillskärarakademien i Göte-

borg

Modist, 76 veckor

Tillsyn,

studiestöd,

statsbidrag

10

B1

Tillskärarakademien i Göte-

borg

Mönsterkonstruktion med

sömnad, 38 veckor

Tillsyn,

studiestöd,

statsbidrag

24

A2

Tillskärarakademien i Göte-

borg

Scenkostym, 76 veckor

Tillsyn,

studiestöd,

statsbidrag

10

B1

Tillskärarakademien i Göte-

borg

Skräddare/Herr, Dam och

Klänning, 120 veckor

Tillsyn,

studiestöd,

statsbidrag

18

B1

Umeå Konstskola

Grundläggande konstut-

bildning, 34 veckor

Tillsyn,

studiestöd,

statsbidrag

20

A2

Umeå Konstskola

Konstnärlig fördjupning,

34 veckor

Tillsyn,

studiestöd,

statsbidrag

12

A2

UPH Utbildningscentrum

Canineopat®, kvalitets-

säkrad yrkestitel inom

Hundfysioterapi,

40 veckor

Tillsyn

UPH Utbildningscentrum

Equiopat® en kvalitets-

säkrad yrkestitel inom

Hästfysioterapi, 80 veckor

Tillsyn

UPH Utbildningscentrum

Friskvårdskonsulent

Hund, 40 veckor

Tillsyn

UPH Utbildningscentrum

Friskvårdskonsulent Häst,

80 veckor

Tillsyn

Västerås Konstskola

Konstnärlig grundutbild-

ning, 68 veckor

Tillsyn,

studiestöd,

statsbidrag

26

A2

Yrkeshögskolan för Hud-

vård & Spa

Hud- och spaterapeut,

57 veckor

Tillsyn,

studiestöd

60

A2

Yrkeshögskolan för Hud-

vård & Spa

Hudterapeut, 57 veckor

Tillsyn

Skola

Utbildningsnamn

Statligt stöd

Antal

årselev-

platser

Studiestöd

enligt bilaga

till studie-

stödsförord-

ning

18

MYHFS 2014:4

Örebro Konstskola

Konstnärlig grundutbild-

ning A, 66 veckor

Tillsyn,

studiestöd,

statsbidrag

32

A2

Österlenskolan för Konst

och Design

Grundutbildning i Konst

och Design, 70 veckor

Tillsyn,

studiestöd,

statsbidrag

27

A2

Skola

Utbildningsnamn

Statligt stöd

Antal

årselev-

platser

Studiestöd

enligt bilaga

till studie-

stödsförord-

ning

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014