MYHFS 2014:5

Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om ansökan om att en utbildning ska ställas under statlig tillsyn enligt förordningen om stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar

1

Myndigheten för yrkeshögskolans

författningssamling

ISSN 2000-6802

Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om

ansökan om att en utbildning ska ställas under

statlig tillsyn enligt förordningen om stöd för

konst- och kulturutbildningar och vissa andra

utbildningar;

beslutade den 7 oktober 2014.

Myndigheten för yrkeshögskolan föreskriver följande med stöd av 40 § för-

ordningen (2013:871) om stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa

andra utbildningar.

1 §

Ansökan om att en utbildning som ska ställas under statlig tillsyn enligt

förordningen om stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra ut-

bildningar ska ha inkommit till Myndigheten för yrkeshögskolan senast fem

månader innan första utbildningsomgångens start. Ansökan som kommer in

efter denna tidpunkt anses som för sent inkommen.

2 §

På Myndigheten för yrkeshögskolans webbplats (www.myh.se) finns

anvisningar om ansökningsförfarandet samt webbformulär där ansökan

registreras. Ansökan kan även ske på annat sätt. Ansökan ska innehålla de

uppgifter som efterfrågas i anvisningarna om ansökningsförfarandet.

3 §

Ansökan om att en utbildning som ska ställas under statlig tillsyn enligt

förordningen om stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra ut-

bildningar ska vara skriven på svenska om inte annat är särskilt föreskrivet i

författning.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 17 november 2014.

Thomas Persson

Generaldirektör

Johan Blom

Avdelningschef

MYHFS 2014:5

Utkom från trycket

den 23 oktober 2014

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014