MYHFS 2016:14

Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om att utbildningar med inriktning tandsköterska ska ha krav på särskilda förkunskaper

1

Myndigheten för yrkeshögskolans

författningssamling

ISSN 2000-6802

Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om

att utbildningar med inriktning tandsköterska ska

ha krav på särskilda förkunskaper;

beslutade den 18 oktober 2016.

Myndigheten för yrkeshögskolan föreskriver följande med stöd av 3 kap.

3 a § förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan.

1 §

Av 3 kap. 3 § förordningen om yrkeshögskolan framgår att för behörig-

het att antas till en utbildning får det ställas krav på särskilda förkunskaper.

2 §

För utbildningar inom yrkeshögskolan, med inriktning tandsköterska

gäller följande krav på särskilda förkunskaper. Den sökande ska ha kunskaper

från de gymnasiala kurserna Svenska 2, Svenska som andraspråk 2 eller mot-

svarande kunskaper.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2017 och tillämpas första

gången på utbildning som beslutas efter den 1 april 2017.

Thomas Persson

Generaldirektör

Maria Lindgren

Enhetschef

MYHFS 2016:14

Utkom från trycket

den 9 november 2016

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016