MYHFS 2016:17

Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om upphävande av myndighetens föreskrift MYHFS 2009:2, om datum för ansökan om studiestöd eller statsbidrag för kompletterande utbildningar

1

Myndigheten för yrkeshögskolans

författningssamling

ISSN 2000-6802

Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om

upphävande av myndighetens föreskrift MYHFS

2009:2, om datum för ansökan om studiestöd eller

statsbidrag för kompletterande utbildningar;

beslutade den 30 november 2016.

Myndigheten för yrkeshögskolan föreskriver med stöd av 12 § förordningen

(2000:521) om statligt stöd till kompletterande utbildningar att myndighetens

föreskrift (MYHFS 2009:2) om datum för ansökan om studiestöd eller stats-

bidrag för kompletterande utbildningar, ska upphöra att gälla vid utgången av

december 2016.

Thomas Persson

Generaldirektör

Maria Lindgren

Enhetschef

MYHFS 2016:17

Utkom från trycket

den 11 januari 2017

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017