MYHFS 2017:3

Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om ansökan om behörighetsgivande förutbildning inom yrkeshögskolan

1

Myndigheten för yrkeshögskolans

författningssamling

ISSN 2000-6802

Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om

ansökan om behörighetsgivande förutbildning

inom yrkeshögskolan;

beslutade den 18 april 2017.

Myndigheten för yrkeshögskolan föreskriver följande med stöd av 11 § första

stycket 3 och 4 samt andra stycket förordningen (2017:13) om behörighets-

givande förutbildning inom yrkeshögskolan.

1 §

Föreskrifterna gäller för utbildningsinriktningar inom utbildningsområ-

dena Teknik och tillverkning, Samhällsbyggnad och byggteknik och Lant-

bruk, djurvård, trädgård, skog och fiske med starter under 2017.

2 §

Ansökan om behörighetsgivande förutbildning inom yrkeshögskolan

med utbildningsstart under 2017 ska ha kommit in till Myndigheten för yrkes-

högskolan senast den 17 maj 2017. Ansökan som kommer in efter denna tid-

punkt anses som för sent inkommen.

3 §

På Myndigheten för yrkeshögskolans webbplats (www.myh.se) finns

anvisningar om ansökningsförfarandet samt en blankett som kan laddas ner

och skickas in till myndigheten så att ansökan registreras. Ansökan ska inne-

hålla de uppgifter som efterfrågas i anvisningarna om ansökningsförfarandet.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 2 maj 2017.

Johnny Henriksson

Tf generaldirektör

Christer Bergqvist

Verksamhetschef

MYHFS 2017:3

Utkom från trycket

den 21 april 2017

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017