MYHFS 2017:4

Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om ansökan om att en utbildning med utbildningsstart under perioden 1 juli 2018–30 juni 2019, ska ingå i yrkeshögskolan och ansökan om statsbidrag eller särskilda medel

1

Myndigheten för yrkeshögskolans

författningssamling

ISSN 2000-6802

Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om

ansökan om att en utbildning med utbildningsstart

under perioden 1 juli 2018–30 juni 2019, ska ingå i

yrkeshögskolan och ansökan om statsbidrag eller

särskilda medel;

beslutade den 10 maj 2017.

Myndigheten för yrkeshögskolan föreskriver följande med stöd av 1 kap. 2 §

andra stycket och 5 kap. 4 § tredje stycket förordningen (2009:130) om yrkes-

högskolan.

1 §

Ansökan om att en utbildning, med utbildningsstart under perioden

1 juli 2018–30 juni 2019, ska ingå i yrkeshögskolan och ansökan om stats-

bidrag eller särskilda medel, ska ha kommit in till Myndigheten för yrkeshög-

skolan senast den 7 september 2017. Ansökan som kommer in efter denna tid-

punkt anses som för sent inkommen.

2 §

På Myndigheten för yrkeshögskolans webbplats (www.myh.se) finns

anvisningar om ansökningsförfarandet samt länk till inloggningsportal där

webbformulär för ansökan registreras. Ansökan ska innehålla de uppgifter

som efterfrågas i anvisningarna om ansökningsförfarandet.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juni 2017 och gäller till utgången av

april 2018.

Johnny Henriksson

Tf generaldirektör

Christer Bergqvist

Verksamhetschef

MYHFS 2017:4

Utkom från trycket

den 1 juni 2017

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017