MYHFS 2017:6

1

Myndigheten för yrkeshögskolans

författningssamling

ISSN 2000-6802

Förteckning över utbildningar som beviljats

statligt stöd enligt förordningen om statligt stöd till

kompletterande utbildningar

Nedan följer en förteckning enligt 17 § förordningen (2000:521) om stat-

ligt stöd till kompletterande utbildningar. Myndigheten för yrkeshögskolan

har beviljat statligt stöd till nedanstående utbildningar fr.o.m. den 1 juli 2017.

Skola

Utbildningsnamn

Statligt stöd

Antal

årselev-

platser

Studiestöd

enligt bilaga

till studie-

stödsförord-

ning

Airways Flygutbildning

Trafikflygarutbildning

(endast praktisk flyg-

träning) sammanhållen ut-

bildning med modulerna

PPL,CPL/A,IR-A

56–59 veckor

Tillsyn,

studiestöd

35

B1

The Swedish Academy of

Realist Art,

Atelier Stockholm

Traditionell Realistisk

Konstnärsutbildning

Tillsyn,

studiestöd

24

A2

The Florence Academy

of Art

Konstnärlig yrkesutbild-

ning i klassiskt/realistiskt

måleri och teckning

Tillsyn,

studiestöd

27

B1

Frisörcentrum Falun

Frisörutbildning med

gesällbrev, 38 veckor

Tillsyn,

studiestöd

38

A2

MYHFS 2017:6

Utkom från trycket

den 1 september 2017

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017