MYHFS 2017:7

Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om utbildningsplaner och kursplaner för utbildningar som bedrivs enligt förordningen (2013:871) om stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar

1

Myndigheten för yrkeshögskolans

författningssamling

ISSN 2000-6802

Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om

utbildningsplaner och kursplaner för utbildningar

som bedrivs enligt förordningen ( 2013:871 ) om

stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa

andra utbildningar;

beslutade den 14 november 2017.

Myndigheten för yrkeshögskolan föreskriver följande med stöd av 40 § 1

förordningen (2013:871) om stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa

andra utbildningar.

1 §

Myndigheten för yrkeshögskolan fastställer bilagd förteckning över

utbildningsplaner för samtliga utbildningar som har ett gällande beslut den 15

november 2017 enligt förordningen om stöd för konst- och kulturutbildningar

och vissa andra utbildningar.

2 §

Till varje utbildningsplan hör kursplaner, om utbildningen bedrivs i

form av kurser. Kursplanerna ska finnas tillgängliga hos utbildningsanordna-

ren.

3 §

Föreskrifter om vad kursplaner ska innehålla finns i Myndigheten för

yrkeshögskolans föreskrifter om kursplaner i konst- och kulturutbildningar

och vissa andra utbildningar (MYHFS 2015:2).

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2018 och gäller till utgången

av december 2018.

Thomas Persson

Generaldirektör

Maria Strid

Utbildningshandläggare

MYHFS 2017:7

Utkom från trycket

den 12 december 2017

2

MYHFS 2017:7

Organisationsnamn

Utbildningsnamn

Utbildningsnummer Utbildningsplan

Diversify Music Group AB

Music Business Development

ET0001

MYH 2014/4182

UPH Education AB

UPH Friskvårdskonsulent Häst

ET0002

MYH 2015/2016

UPH Education AB

UPH Equiopat® en kvalitetssäkrad

yrkestitel inom Hästfysioterapi

ET0003

MYH 2015/2017

UPH Education AB

UPH Canineopat® kvalitetssäkrad

yrkestitel inom Hundfysioterapi

ET0004

MYH 2015/2018

Beckmans Akademi AB

Beckmans kvällsskola Visuell

kommunikation

ET0005

MYH 2015/1036

Beckmans Akademi AB

Beckmans Kvällsskola Form

ET0006

MYH 2015/1037

Beckmans Akademi AB

Beckmans kvällsskola Mode

ET0007

MYH 2015/1038

Bergqvists Massage &

Friskvårdsutbildningar AB

Massageterapeut med friskvård

ET0008

MYH 2015/736

Bergqvists Massage &

Friskvårdsutbildningar AB

Massageterapeut

ET0009

MYH 2015/737

The Swedish Academy of

Realist Art

Traditionell realistisk tecknings-

utbildning – Traditional Realist

Drawing Techniques

ET0010

MYH 2015/824

The Swedish Academy of

Realist Art

Traditionell realistisk teckning och

målningsutbildning – Intermediate

Realist Drawing and Painting

ET0011

MYH 2015/825

The Swedish Academy of

Realist Art

Traditionell realistisk måleriutbild-

ning – Advanced Realist Painting

Techniques

ET0012

MYH 2015/826

Alhanko & Johnson AB

Stockholm Musikalartist Utbildning ET0013

MYH 2015/1022

Diamond Flight Academy

Scandinavia AB

Trafikflygarutbildning CPL ME IR

ET0014

MYH 2016/4139

Calle Flygare Teaterskola AB

Skådespelarprogrammet

ET0015

MYH 2015/2006

UPH Education AB

UPH Friskvårdskonsulent Hund

ET0016

MYH 2015/2042

UPH Education AB

UPH Massage- och näringsterapeut

Hund

ET0017

MYH 2015/2306

Yrkeshögskolan för

Hudvård & Spa AB

Hud-och spaterapeut

ET0018

MYH 2015/2043

South Sweden School of

Aeronautics AB

Trafikflygare

ET0019

MYH 2015/2953

Kulturcentrum Skåne

Kulturcentrum Skåne 3 år

ET0020

MYH 2015/4564

Bergqvists Massage &

Friskvårdsutbildningar AB

Massageterapeut med friskvård

ET0021

MYH 2016/711

Make Up Institute Stockholm

AB

Master Makeup Artist Programmet

ET0022

MYH 2016/1302

Make Up Institute Stockholm

AB

Makeup Artist Programmet

ET0023

MYH 2016/1303

Thoridan AB

Leksaker, husgeråd och formgivning ET0024

MYH 2016/3619

SAE Institute

Program of Advanced Audio

Applications

ET0025

MYH 2016/4451

Nordiska Qigong Skolan AB

TCM Massage Terapeut utbildning

ET0026

MYH 2016/4783

Nordiska Qigong Skolan AB

TCM Akupressur Terapeut

Utbildning

ET0027

MYH 2016/4784

Stockholm Flight Academy

AB

Trafikflygarprogrammet

ET0028

MYH 2017/1492

3

MYHFS 2017:7

Medicinskt Kursforum

Starre & Partner

Idrottsmassör

ET0029

MYH 2017/871

Umeå konstskola

Umeå konstskola

KK0001

MYH 2015/4342

The Swedish Academy of

Realist Art

Traditionell realistisk konstnärs-

utbildning

KK0004

MYH 2015/1099

Balettakademien Göteborg

Musikalutbildningen

KK0005

MYH 2014/2352

Balettakademien Göteborg

Dansutbildningen

KK0006

MYH 2014/2353

Berghs School of Communi-

cation

Communication Design

KK0007

MYH 2015/4429

MYH 2017/4057

Berghs School of Communi-

cation

Art Director / Copywriter

KK0008

MYH 2016/2052

MYH 2017/4056

Dans i Göteborg AB

Performing Arts School

KK0009

MYH 2017/1727

Dômen Konstskola

Måleri grundläggande konstnärlig

utbildning

KK0010

MYH 2016/1314

MYH 2017/1550

Dômen Konstskola

Skulptur grundläggande konstnärlig

utbildning

KK0011

MYH 2016/1315

MYH 2017/1551

Dômen Konstskola

Grafik grundläggande konstnärlig

utbildning

KK0012

MYH 2016/1316

MYH 2017/1552

Eric Sahlström Institutet AB

Folkdans

KK0013

MYH 2016/504

Eric Sahlström Institutet AB

Folkmusik på nyckelharpa eller fiol

KK0014

MYH 2014/3662

Eric Sahlström Institutet AB

Nyckelharpsbygge, distanskurs

KK0015

MYH 2014/3665

Eric Sahlström Institutet AB

Distanskurs: Folkmusik

KK0016

MYH 2014/3666

MYH 2016/2068

Eric Sahlström Institutet AB

Distanskurs: Folkdans, sång,

berättande

KK0017

MYH 2014/3667

Eric Sahlström Institutet AB

Kortkurs i folkmusik, sång eller

dans

KK0018

MYH 2014/3668

Folkuniversitetet – Arkitektur-

skolan STHLM

Arkitekturutbildningen KK0019

MYH

2016/2558

Folkuniversitetet – Art College Modedesign

KK0020

MYH 2014/2328

Folkuniversitetet – Art College Inredning och design

KK0021

MYH 2015/4403

Folkuniversitetet – Art College Förberedande fotografutbildning

KK0022

MYH 2014/2330

Folkuniversitetet – Balett-

akademien Stockholm

Yrkesdansarutbildningen

KK0023

MYH 2016/3964

Folkuniversitetet – Anima-

tionsakademien

Animation och experimentfilm,

80 veckor.

KK0024

MYH 2014/4328

Folkuniversitetet – Balett-

akademien Stockholm

Yrkesförberedande dansutbildning,

ettårig dansutbildning

KK0025

MYH 2014/2744

Folkuniversitetet – Gotlands

Konstskola

Konstnärlig Grundutbildning

KK0026

MYH 2014/2437

MYH 2017/2334

Folkuniversitetet – Gotlands

Konstskola

Konstnärlig Grundutbildning –

Projektkonst

KK0027

MYH 2014/2465

MYH 2017/848

Folkuniversitetet – Gotlands

Tonsättarskola

Kompositionslinje, 80 veckor

KK0028

MYH 2016/4164

Folkuniversitetet – Gotlands

Tonsättarskola

Komposition – Fri konst, 40 veckor

KK0029

MYH 2014/2191

MYH 2016/4177

Folkuniversitetet – Konst-

skolan i Stockholm

Konst och Design

KK0030

MYH 2014/3148

Organisationsnamn

Utbildningsnamn

Utbildningsnummer Utbildningsplan

4

MYHFS 2017:7

Folkuniversitetet – Kurs-

verksamheten vid Umeå

Universitet

Danslinje Jazz – med inriktning

show&musikal

KK0031

MYH 2014/2159

Folkuniversitetet – Lunds

Konst o Designskola

Lunds konst/designskola

KK0032

MYH 2014/1929

Folkuniversitetet – Maskör-

skolan

Maskörutbildningen

KK0033

MYH 2014/2648

Folkuniversitetet – Mode-

skolan

Design, Konstruktion och Sömnad

KK0034

MYH 2014/2649

Stiftelsen Skara Skolscen

Skara Skolscen

KK0035

MYH 2017/1714

MYH 2017/539

Folkuniversitetet – Skrivar-

akademin i Stockholm

Skrivarlinjen

KK0036

MYH 2016/1287

MYH 2017/1567

Folkuniversitetet – Skrivar-

akademin i Stockholm

Skrivarlinjen distans

KK0037

MYH 2016/1288

MYH 2016/4321

Folkuniversitetet – Skrivar-

akademin i Stockholm

Skrivarlinjen projekt

KK0038

MYH 2016/1289

Folkuniversitetet – Utbild-

ningen för silversmide &

smyckesdesign

Silversmide & Smyckesdesign

KK0039

MYH 2014/3120

Formakademin i Lidköping

AB

Keramisk form och produktion

KK0040

MYH 2014/2841

Formakademin i Lidköping

AB

Mönsterdesign och grafiska

tekniker

KK0041

MYH 2014/2888

Forsbergs Skola AB

Grafisk Design / Reklam

KK0042

MYH 2014/3206

MYH 2016/3610

Forsbergs Skola AB

Copywriting

KK0043

MYH 2014/3207

MYH 2016/3607

Föreningen Handarbetets

vänner u.p.a.

Vävning Sommarkurs

KK0044

MYH 2014/2285

MYH 2016/1990

Föreningen Handarbetets

vänner u.p.a.

Textilhantverk basår

KK0045

MYH 2016/1405

MYH 2016/1993

Föreningen Handarbetets

vänner u.p.a.

Högre textil hantverksutbildning

KK0046

MYH 2016/1994

Föreningen Handarbetets

vänner u.p.a.

Textilhantverk kortkurs

KK0047

MYH 2014/2494

MYH 2016/1995

Nyckelviksskolan

Hantverkspedagogisk yrkesutbild-

ning

KK0048

MYH 2016/1871

MYH 2017/2115

Nyckelviksskolan

Trä-form och design

KK0049

MYH 2014/2194

MYH 2016/1870

MYH 2017/2114

Nyckelviksskolan

Metallformgivning

KK0050

MYH 2014/2195

MYH 2016/4349

MYH 2017/2108

Nyckelviksskolan

Textil form

KK0051

MYH 2014/2197

MYH 2016/1868

MYH 2017/2105

Nyckelviksskolan

Keramisk form

KK0052

MYH 2014/2198

MYH 2016/1867

MYH 2017/2104

Nyckelviksskolan

Bild och grafisk form

KK0053

MYH 2014/2199

MYH 2016/1866

MYH 2017/2113

Organisationsnamn

Utbildningsnamn

Utbildningsnummer Utbildningsplan

5

MYHFS 2017:7

Nyckelviksskolan

Arkitektur och design

KK0054

MYH 2014/2200

MYH 2016/1864

MYH 2017/2103

Nyckelviksskolan

Färg, form och hantverk

KK0055

MYH 2016/1368

MYH 2016/1863

MYH 2017/2110

Gerlesborgsskolan Bohuslän

Konstnärlig grundutbildning

KK0056

MYH 2016/329

MYH 2017/1939

Gerlesborgsskolan Stockholm

Konstnärlig grundutbildning

KK0057

MYH 2016/1605

MYH 2017/1713

Grafikskolan i Stockholm

Boktryck med inriktning

Artists’Books

KK0058

MYH 2016/577

MYH 2017/3890

Grafikskolan i Stockholm

Grafikgrund

KK0059

MYH 2016/1672

MYH 2017/3892

Göteborgs Konstskola

Konstnärlig grundutbildning i

skulptur

KK0060

MYH 2015/2153

Göteborgs Konstskola

Konstnärlig grundutbildning i

grafik

KK0061

MYH 2015/2152

Göteborgs Konstskola

Konstnärlig grundutbildning i

måleri

KK0062

MYH 2015/2151

Göteborgs Konstskola

Konstnärlig idégestaltning

KK0063

MYH 2015/2154

Ideella Förening Stockholms

Filmskola

Praktisk Filmutbildning

KK0064

MYH 2016/806

Konstskolan Basis

Konstnärlig Grundutbildning

KK0065

MYH 2016/4746

Konstskolan Basis

Konstnärlig fördjupning

KK0066

MYH 2015/2314

MYH 2017/293

Konstskolan Basis

Inredning och Design

KK0067

MYH 2014/2065

MYH 2017/303

Konstskolan Idun Lovén AB

Konstnärlig utbildning i måleri

KK0068

MYH 2015/3877

MYH 2017/4188

Konstskolan Idun Lovén AB

Konstnärlig utbildning i skulptur

KK0069

MYH 2015/2334

MYH 2017/4189

Konstskolan LINNEA

Konstskolan LINNEA

KK0070

MYH 2015/4215

Kulturama Artist,

Musiker

och Musikproducent KK0071

MYH 2016/4264

MYH 2017/1986

Kulturama Artist,

Musiker och Musikproducent

deltid

KK0072

MYH 2014/3183

MYH 2017/1997

Kulturama

Regissör deltid

KK0073

MYH 2014/3195

Kulturama Dansare,

deltid

KK0074

MYH 2014/3201

MYH 2017/1987

Kulturama Filmproduktion

KK0075

MYH

2014/3205

MYH 2017/1988

Kulturama Film

KK0076

MYH

2014/3208

MYH 2017/1989

Kulturama Stockholm

Operastudio 1

KK0077

MYH 2014/3219

MYH 2017/1990

Kulturama Stockholm

Operastudio 2

KK0078

MYH 2014/3222

MYH 2017/1991

Kulturama Högre

fotografisk utbildning

KK0079

MYH 2014/3224

MYH 2017/1996

Kulturama

Klassisk sång deltid

KK0080

MYH 2014/3237

MYH 2017/1998

Organisationsnamn

Utbildningsnamn

Utbildningsnummer Utbildningsplan

6

MYHFS 2017:7

Kulturama

Klassisk sång

KK0081

MYH 2014/3244

MYH 2017/1992

Kulturama Fotografisk

utbildning

KK0082

MYH 2014/3251

Kulturama Skådespelare

KK0083

MYH

2014/3257

MYH 2017/1993

Kulturama Musikalartist

KK0084

MYH 2014/3264

MYH 2017/1994

Kulturama Dansare

KK0085

MYH

2014/3267

MYH 2016/4269

MYH 2017/1995

KV Konstskola

Konstnärlig Fördjupning

KK0086

MYH 2016/1497

MYH 2016/250

KV Konstskola

Bild och rumsgestaltning

KK0087

MYH 2016/1498

MYH 2016/251

KV Konstskola

Konstnärlig grundläggande utbild-

ning

KK0088

MYH 2016/1499

MYH 2016/252

Tillskärarakademin Malmö

Produktutvecklare/Design

KK0089

MYH 2015/1007

Tillskärarakademin Malmö

Mönsterkonstruktör/Direktris

KK0090

MYH 2015/4212

Musikkonservatoriet Falun

Högskoleförberedande utbildning

i musik

KK0091

MYH 2017/1373

Musikskolan Lilla Akademien

AB

Lilla Akademiens Pre-College-

utbildning i Musik

KK0092

MYH 2015/2073

MYH 2016/2045

Palm Fine Arts AB

Måleridesign

KK0093

MYH 2014/1852

Folkuniversitetet i Örebro

FIDU – Förberedande

IndustriDesign Utbildning

KK0094

MYH 2015/1393

Smedja Volund AB

Volund Metal Art, en utbildning

för metallformgivare och smeder

KK0095

MYH 2015/4258

Stiftelsen Capellagården

Korttidskurser 2,6 v

KK0096

MYH 2014/2303

MYH 2016/4664

Stiftelsen Capellagården

Textil 1

KK0097

MYH 2016/1011

Stiftelsen Capellagården

Textil 2

KK0098

MYH 2016/1012

Stiftelsen Capellagården

Möbel 1

KK0099

MYH 2016/874

Stiftelsen Capellagården

Keramik 2

KK0100

MYH 2016/1014

Stiftelsen Capellagården

Keramik 1

KK0101

MYH 2016/1013

Stiftelsen Capellagården

Korttidskurser 1,2 v

KK0102

MYH 2014/4303

MYH 2016/1015

MYH 2016/4699

Falkenbergs konstskola –

distansutbildning

Konstnärlig Grundutbildning I

(KG I)

KK0103

MYH 2016/2150

MYH 2016/358

Falkenbergs konstskola –

distansutbildning

Konstnärlig Grundutbildning II

(KG II)

KK0104

MYH 2016/2151

MYH 2016/386

Stiftelsen Fryshuset

Danslinje med street år ett

KK0105

MYH 2014/2695

MYH 2017/496

Stiftelsen Fryshuset

Danslinje med street år två

KK0106

MYH 2014/2696

MYH 2017/497

Stiftelsen Pernbys Målarskola

Grundläggande konstnärlig

utbildning 80 veckor 2 år

KK0107

MYH 2014/1980

Stiftelsen Stenebyskolan

Konst hantverk design – högskole-

förberedande utbildning

KK0108

MYH 2017/2515

MYH 2017/863

Organisationsnamn

Utbildningsnamn

Utbildningsnummer Utbildningsplan

7

MYHFS 2017:7

Stiftelsen Tillskärarakademin

i Göteborg

Mönsterkonstruktion med sömnad

KK0109

MYH 2015/2077

MYH 2016/4197

Stockholms Elementära

Teaterskola

Teaterutbildning

KK0110

MYH 2015/4523

MYH 2017/599

Stockholms Tillskärar-

akademi

Mönsterkonstruktion och Design

KK0111

MYH 2015/2041

MYH 2017/1290

Studio Blue

Ljudtekniker/Producentlinjen

KK0112

MYH 2015/2226

Sätergläntan institutet för

slöjd och hantverk

Slöjd och hantverkstekniker KK0113

MYH

2014/1866

Sätergläntan institutet för

slöjd och hantverk

Slöjd och hantverk – form och

kultur

KK0114

MYH 2015/4418

Sätergläntan institutet för

slöjd och hantverk

Slöjd – och hantverkstekniker,

distans 25 %, 2 terminer

KK0115

MYH 2014/4260

MYH 2016/4513

Sätergläntan institutet för

slöjd och hantverk

Slöjd – och hantverkstekniker,

distans 25 %, 1 termin

KK0116

MYH 2014/4259

MYH 2016/4512

MYH 2017/3935

The Florence Academy of

Art AB (SVB)

Konstnärlig yrkesutbildning i

Klassiskt/Realistiskt Måleri och

Teckning

KK0117

MYH 2014/2077

Västerås Konstskola/ABF

Västerås

Konstnärlig utbildning

KK0118

MYH 2016/297

Örebro Konstskolas Vänner

Konstnärlig grundutbildning

KK0119

MYH 2014/1544

MYH 2017/1579

Österlenskolan för konst och

design

Österlenskolan för konst och design

KK0120

MYH 2016/1855

MYH 2017/2200

Alhanko & Johnson AB

Stockholm Musikalartist Utbildning

KK0121

MYH 2016/3765

MYH 2017/2358

Stiftelsen Kursverksamheten

vid Stockholms universitet,

Folkuniversitetet

Vadstena Sång- och Pianoakademi

grundår

KK0122

MYH 2017/2147

Stiftelsen Kursverksamheten

vid Stockholms universitet,

Folkuniversitetet

Vadstena Sång- och Pianoakademi

fördjupningsår

KK0123

MYH 2017/2148

Folkuniversitetet – Balett-

akademien Stockholm

Musikallinjen

KK0124

MYH 2017/1343

Folkuniversitetet – Balett-

akademien Stockholm

Danslinjen

KK0125

MYH 2017/1344

Föreningen Handarbetets

vänner u.p.a.

Textilhantverk Sömnad

KK0126

MYH 2016/2488

Calle Flygare Teaterskola

AB

Skådespelarprogrammet

KK0127

MYH 2016/2643

Organisationsnamn

Utbildningsnamn

Utbildningsnummer Utbildningsplan

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017