MYHFS 2018:1

Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om upphävande av myndighetens föreskrifter (MYHFS 2012:3), om uppgiftsinsamling för uppföljning och utvärdering av kompletterande utbildningar

1

Myndigheten för yrkeshögskolans

författningssamling

ISSN 2000-6802

Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om

upphävande av myndighetens föreskrifter

(MYHFS 2012:3), om uppgiftsinsamling för

uppföljning och utvärdering av kompletterande

utbildningar;

beslutade den 9 januari 2018.

Myndigheten för yrkeshögskolan föreskriver med stöd av 23 § förord-

ningen (2000:521) om statligt stöd till kompletterande utbildningar, att

myndighetens föreskrifter (MYHFS 2012:3) om uppgiftsinsamling för upp-

följning och utvärdering av kompletterande utbildningar ska upphöra att gälla

vid utgången av januari 2018.

THOMAS PERSSON

Anna Berg

MYHFS 2018:1

Utkom från trycket

den 16 januari 2018

Norstedts Juridik

Elanders Sverige AB, 2018