MYHFS 2018:3

Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om upphävande av myndighetens föreskrifter (MYHFS 2017:3), om ansökan om behörighetsgivande förutbildning inom yrkeshögskolan

1

Myndigheten för yrkeshögskolans

författningssamling

ISSN 2000-6802

Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter

om upphävande av myndighetens föreskrifter

(MYHFS 2017:3), om ansökan om

behörighetsgivande förutbildning inom

yrkeshögskolan;

beslutade den 6 april 2018.

Myndigheten för yrkeshögskolan föreskriver med stöd av 11 § första

stycket 3 och 4 samt andra stycket förordningen (2017:13) om behörighets-

givande förutbildning inom yrkeshögskolan, att myndighetens föreskrifter

(MYHFS 2017:3) om ansökan om behörighetsgivande förutbildning inom

yrkeshögskolan ska upphöra att gälla vid utgången av april 2018.

THOMAS PERSSON

Carina Larsson

MYHFS 2018:3

Utkom från trycket

den 11 april 2018

Norstedts Juridik

Elanders Sverige AB, 2018