MYHFS 2018:4

Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om ansökan om att en utbildning ska ingå i yrkeshögskolan, om uttag av studerandeavgifter och ansökan om statsbidrag eller särskilda medel

1

Myndigheten för yrkeshögskolans

författningssamling

ISSN 2000-6802

Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om

ansökan om att en utbildning ska ingå i

yrkeshögskolan, om uttag av studerandeavgifter

och ansökan om statsbidrag eller särskilda medel;

beslutade den 6 mars 2018.

Myndigheten för yrkeshögskolan föreskriver följande med stöd av 1 kap.

2 § andra stycket och 5 kap. 4 § tredje stycket förordningen (2009:130) om

yrkeshögskolan.

1 §

Ansökan om att en utbildning, med utbildningsstart under perioden

1 juli 2019–30 juni 2020, ska ingå i yrkeshögskolan och ansökan om stats-

bidrag eller särskilda medel, ska ha kommit in till Myndigheten för yrkeshög-

skolan senast den 4 september 2018. Ansökan som kommer in efter denna tid-

punkt anses som för sent inkommen.

2 §

Ansökan om att en utbildning till kontakttolk, med utbildningsstart

under perioden 1 januari 2019–1 juni 2019, ska ingå i yrkeshögskolan och

ansökan om statsbidrag eller särskilda medel, ska ha kommit in till Myndig-

heten för yrkeshögskolan senast den 24 maj 2018. Ansökan som kommer in

efter denna tidpunkt anses som för sent inkommen.

3 §

Ansökan om att en utbildning, med utbildningsstart under perioden

1 januari 2019–30 juni 2020, ska ingå i yrkeshögskolan och att utbildnings-

anordnaren ska få ta ut studerandeavgifter för utbildningen, ska ha kommit in

till Myndigheten för yrkeshögskolan senast den 24 maj 2018. Ansökan som

kommer in efter denna tidpunkt anses som för sent inkommen.

4 §

På Myndigheten för yrkeshögskolans webbplats (www.myh.se) finns

anvisningar om ansökningsförfarandet samt länk till inloggningsportal där

webbformulär för ansökan registreras. Ansökan ska innehålla de uppgifter

som efterfrågas i anvisningarna om ansökningsförfarandet.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 april 2018 och gäller till utgången av

april 2019.

THOMAS PERSSON

Anna Dahl

MYHFS 2018:4

Utkom från trycket

den 29 mars 2018

Norstedts Juridik

Elanders Sverige AB, 2018