MYHFS 2019:3

Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om ansökningsdatum för att ingå i yrkeshögskolan samt ansökning om statsbidrag, särskilda medel eller rätt att ta ut studerandeavgifter

1

Myndigheten för yrkeshögskolans

författningssamling

ISSN 2000-6802

Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om

ansökningsdatum för att ingå i yrkeshögskolan

samt ansökning om statsbidrag, särskilda medel

eller rätt att ta ut studerandeavgifter;

beslutade den 5 februari 2019

Myndigheten för yrkeshögskolan föreskriver följande med stöd av 1 kap. 2 §

andra stycket och 5 kap. 4 § tredje stycket förordningen (2009:130) om yrkes-

högskolan.

1 §

Ansökan om att en utbildning med utbildningsstart under perioden 1 juli

2020–30 juni 2021 ska ingå i yrkeshögskolan ska ha kommit in till Myndig-

heten för yrkeshögskolan senast den 18 juni 2019. Ansökan som kommer in

efter denna tidpunkt anses som för sent inkommen.

2 §

Ansökan om statsbidrag eller särskilda medel ska ha kommit in till

Myndigheten för yrkeshögskolan senast den 18 juni 2019. En ansökan som

kommer in efter denna tidpunkt anses som för sent inkommen

3 §

Ansökan om att få ta ut studerandeavgifter för en utbildning, med ut-

bildningsstart under perioden 1 januari 2020–30 juni 2021 ska ha kommit in

till Myndigheten för yrkeshögskolan senast den 18 juni 2019. Ansökan som

kommer in efter denna tidpunkt anses som för sent inkommen.

4 §

På Myndigheten för yrkeshögskolans webbplats (www.myh.se) finns

anvisningar om ansökningsförfarandet. Ansökan ska innehålla de uppgifter

som efterfrågas i anvisningarna.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 maj 2019 och gäller till utgången av

juni 2019.

CHRISTER BERGQVIST

Ställföreträdande generaldirektör

Carina Larsson

Chefsjurist

MYHFS 2019:3

Utkom från trycket

den 26 februari 2019

Norstedts Juridik

Elanders Sverige AB, 2019