MYHFS 2020:2

Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om ansökningsdatum för att ingå i yrkeshögskolan samt ansökning om statsbidrag, särskilda medel eller rätt att ta ut studerandeavgifter

1

Myndigheten för yrkeshögskolans

författningssamling

ISSN 2000-6802

Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om

ansökningsdatum för att ingå i yrkeshögskolan

samt ansökning om statsbidrag, särskilda medel

eller rätt att ta ut studerandeavgifter;

beslutade den 3 mars 2020.

Myndigheten för yrkeshögskolan föreskriver följande med stöd av 1 kap. 2 §

andra stycket och 5 kap. 4 § tredje stycket förordningen (2009:130) om yrkes-

högskolan.

1 §

Ansökan om att en utbildning med utbildningsstart under perioden 1 juli

2021–30 juni 2022 ska ingå i yrkeshögskolan får göras tidigast den 7 april

2020 och senast den 16 juni 2020. Ansökan som kommer in efter den 16 juni

2020 anses som för sent inkommen.

2 §

Ansökan om statsbidrag eller särskilda medel får göras tidigast den

7 april 2020 och senast den 16 juni 2020. Ansökan som kommer in efter den

16 juni 2020 anses som för sent inkommen.

3 §

Ansökan om att få ta ut studerandeavgifter för en utbildning, med ut-

bildningsstart under perioden 1 januari 2021–30 juni 2022 får göras tidigast

den 7 april 2020 och senast den 20 maj 2020. Ansökan som kommer in efter

den 20 maj 2020 anses som för sent inkommen.

4 §

På Myndigheten för yrkeshögskolans webbplats (www.myh.se) finns

anvisningar om ansökningsförfarandet. Ansökan ska innehålla de uppgifter

som efterfrågas i anvisningarna.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 april 2020 och gäller till utgången av

juni 2020.

THOMAS PERSSON

Anna-Karin Juhlén

MYHFS 2020:2

Utkom från trycket

den 6 mars 2020

Elanders Sverige AB, 2020