MYHFS 2020:4

Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om ansökningsdatum för att ingå i yrkeshögskolan samt ansökning om statsbidrag, särskilda medel eller rätt att ta ut studerandeavgifter

1

Myndigheten för yrkeshögskolans

författningssamling

ISSN 2000-6802

Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om

ansökningsdatum för att ingå i yrkeshögskolan

samt ansökning om statsbidrag, särskilda medel

eller rätt att ta ut studerandeavgifter;

beslutade den 27 mars 2020

Myndigheten för yrkeshögskolan föreskriver följande med stöd av 1 kap. 2 §

andra stycket och 5 kap. 4 § tredje stycket förordningen (2009:130) om yrkes-

högskolan.

1 §

Ansökan om att en utbildning med utbildningsstart under perioden 1 juli

2021–30 juni 2022 ska ingå i yrkeshögskolan får göras tidigast den 15 april

2020 och senast den 14 september 2020. Ansökan som kommer in efter den

14 september 2020 anses som för sent inkommen.

2 §

Ansökan om statsbidrag eller särskilda medel får göras tidigast den

15 april 2020 och senast den 14 september 2020. Ansökan som kommer in

efter den 14 september 2020 anses som för sent inkommen.

3 §

Ansökan om att få ta ut studerandeavgifter för en utbildning, med ut-

bildningsstart under perioden 1 januari 2021–30 juni 2022 får göras tidigast

den 15 april 2020 och senast den 20 maj 2020. Ansökan som kommer in efter

den 20 maj 2020 anses som för sent inkommen.

4 §

På Myndigheten för yrkeshögskolans webbplats (www.myh.se) finns

anvisningar om ansökningsförfarandet. Ansökan ska innehålla de uppgifter

som efterfrågas i anvisningarna.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 2 april 2020 och gäller till utgången av

september 2020.

Genom föreskrifterna upphävs myndighetens föreskrifter MYHFS 2020:2

om ansökningsdatum för att ingå i yrkeshögskolan samt ansökning om stats-

bidrag, särskilda medel eller rätt att ta ut studerandeavgifter.

THOMAS PERSSON

Anna-Karin Juhlén

MYHFS 2020:4

Utkom från trycket

den 6 april 2020

1107754 MYHFS 4 2020.fm Page 1 Monday, March 30, 2020 11:40 AM