NFS 2008:2

Naturvårdsverkets författningssamling

ISSN 1403-8234

1

NFS 2008:2

Utkom från trycket

den 11 januari 2008

Förordning

om upphävande av Statens naturvårdsverks kungörelse

(SNFS 1992:16) med föreskrifter om kyl- och värmepump-

anläggningar innehållande CFC, övriga CFC, haloner

HCFC och HFC ("köldmediekungörelsen);

utfärdad den 8 november 2007

Regeringen föreskriver att Statens naturvårdsverks kungörelse (SNFS 1992:16)

med föreskrifter om kyl- och värmepumpanläggningar innehållande CFC, övriga

CFC, haloner, HCFC och HFC ("köldmediekungörelsen") ska upphöra att gälla

vid utgången av år 2007.

Denna förordning ska kungöras i Naturvårdsverkets författningssamling

(NFS).

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr

(Miljödepartementet)