NFS 2008:5

Naturvårdsverkets föreskrifter om upphävande av föreskrifter och allmänna råd (NFS 2000:14) om tidpunkt för anmälan av anmälningspliktig verksamhet

Naturvårdsverkets författningssamling

ISSN 1403-8234

1

NFS 2008:5

Utkom från trycket

den 1 mars 2008

Naturvårdsverkets föreskrifter

om upphävande av föreskrifter och allmänna råd

(NFS 2000:14) om tidpunkt för anmälan av

anmälningspliktig verksamhet;

beslutade den 17 januari 2008

Med stöd av 23§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och

hälsoskydd föreskriver Naturvårdsverket att verkets föreskrifter och allmänna

råd om tidpunkt för anmälan av anmälningspliktig verksamhet (NFS 2000:14)

ska upphöra att gälla vid utgången av februari 2008.

Naturvårdsverket

Lars-Erik Liljelund

Monika Magnusson

(Enheten för tillsyn)

Elanders i Vällingby 2008 56287