NFS 2009:9

Naturvårdsverkets föreskrifter om upphävande av Statens naturvårdsverks kungörelse (SNFS 1991:4) med föreskrifter om kontroll av utsläpp av kväveoxider och svaveloxider till luft från förbränning i fasta anordningar

Naturvårdsverkets författningssamling

ISSN 1403-8234

1

NFS 2009:9

Utkom från trycket

den 17 december 2009

Naturvårdsverkets föreskrifter

om upphävande av Statens naturvårdsverks kungörelse

(SNFS 1991:4) med föreskrifter om kontroll av utsläpp av

kväveoxider och svaveloxider till luft från förbränning i

fasta anordningar;

beslutade den 26 november 2009.

Med stöd av 8 § förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egen-

kontroll föreskriver Naturvårdsverket att Statens naturvårdsverks kungörelse

(SNFS 1991:4) med föreskrifter om kontroll av utsläpp av kväveoxider och

svaveloxider till luft från förbränning i fasta anordningar ska upphöra att gälla

den 27 december 2009.

Naturvårdsverket

EVA SMITH

Staffan Asplind

(Enheten för miljöfarlig verksamhet)

Elanders Sverige AB, 2009