NFS 2011:2

Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2004:10) om deponering, kriterier och förfaranden för mottagning av avfall vid anläggningar för deponering av avfall

1

Naturvårdsverkets författningssamling

ISSN 1403-8234

NFS 2011:2

Utkom från trycket

den 12 januari 2011

Upphävande av allmänt råd (NFS 2006:10) till

Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2004:10) om

deponering, kriterier och förfaranden för mottagning av

avfall vid anläggningar för deponering av avfall

beslutat den 22 december 2010

Naturvårdsverket upphäver det allmänna rådet (NFS 2006:10) till 26 §

Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2004:10) om deponering, kriterier och

förfaranden för mottagning av avfall vid anläggningar för deponering av avfall.

Naturvårdsverket

MARIA ÅGREN

	

Erika	Nygren	

(Enheten för förorenade områden)

Elanders Sverige AB, 2011