NFS 2012:3

om upphävande av Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2008:8) om badvatten

Naturvårdsverkets författningssamling

ISSN 1403-8234

1

NFS 2012:3

Utkom från trycket

den 15 juni 2012

Förordning

om upphävande av Naturvårdsverkets föreskrifter och

allmänna råd (NFS 2008:8) om badvatten;

utfärdad den 7 juni 2012.

Regeringen föreskriver att Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd

(NFS 2008:8) om badvatten ska upphöra att gälla vid utgången av juni 2012.

Denna förordning ska kungöras i Naturvårdsverkets författningssamling (NFS).

På regeringens vägnar

LENA EK

Egon Abresparr

(Miljödepartementet)