NFS 2012:6

Naturvårdsverkets föreskrifter om statliga bidrag till lokala NFS 2012:6 Utkom från trycket naturvårdsprojekt

Naturvårdsverkets författningssamling

ISSN 1403-8234

1

NFS 2012:6

Utkom från trycket

den 18 oktober 2012

Naturvårdsverkets föreskrifter om statliga bidrag till lokala

naturvårdsprojekt;

beslutade den 15 oktober 2012.

Med stöd av 15 § förordningen (2003:598) om statliga bidrag till lokala natur-

vårdsprojekt föreskriver Naturvårdsverket följande.

1 § Ansökan om bidrag enligt 6 § förordningen (2003:598) om statliga bidrag

till lokala naturvårdsprojekt ska ha inkommit till länsstyrelsen senast den 1

december året före det första bidragsåret.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 15 november 2012 då Naturvårdsverkets

föreskrifter (NFS 2004:19) om statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt

upphör att gälla.

Naturvårdsverket

MARIA ÅGREN

Lena Callermo

(Avdelningen

för

genomförande)