NFS 2013:3

om upphävande av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2001:11) om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar förorsakade av användning av organiska lösningsmedel i vissa verksamheter och anläggningar

Naturvårdsverkets författningssamling

ISSN 1403-8234

1

NFS 2013:3

Utkom från trycket

den 21 maj 2013

Förordning

om upphävande av Naturvårdsverkets föreskrifter

(NFS 2001:11) om begränsning av utsläpp av

flyktiga organiska föreningar förorsakade av

användning av organiska lösningsmedel i vissa

verksamheter och anläggningar;

utfärdad den 8 maj 2013.

Regeringen föreskriver att Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2001:11)

om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar förorsakade

av användning av organiska lösningsmedel i vissa verksamheter och an-

läggningar ska upphöra att gälla den 18 juni 2013.

Denna förordning ska kungöras i Naturvårdsverkets författningssamling

(NFS).

På regeringens vägnar

LENA EK

Egon

Abresparr

(Miljödepartementet)