NFS 2013:6

Naturvårdsverkets författningssamling

ISSN 1403-8234

1

NFS 2013:6

Utkom från trycket

den 28 juni 2013

Naturvårdsverkets meddelande om

upphävda allmänna råd;

beslutat den 20 juni 2013.

Naturvårdsverket beslutar att upphäva RR 78:5 – Allmänna Råd: Riktlinjer för

externt industribuller.

Naturvårdsverket

MARIA ÅGREN

Rikard

Janson

(Avdelningen

för

genomförande)