NFS 2013:9

om upphävande av Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2001:18) om kalkning av sjöar och vattendrag

Naturvårdsverkets författningssamling

ISSN 1403-8234

1

NFS 2013:9

Utkom från trycket

Förordning

om upphävande av Naturvårdsverkets föreskrifter och

allmänna råd (NFS 2001:18) om kalkning av sjöar och

vattendrag;

utfärdad den 26 september 2013.

Regeringen föreskriver att Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd

(NFS 2001:18) om kalkning av sjöar och vattendrag ska upphöra att gälla vid

utgången av oktober 2013.

Denna förordning ska kungöras i Naturvårdsverkets författningssamling

(NFS).

På regeringens vägnar

LENA EK

Egon

Abresparr

(Miljödepartementet)

den 17 oktober 2013

Elanders Sverige AB, 2013