NFS 2014:1

Upphävande av Naturvårdsverkets allmänna råd 99:5 Jägarexamen

Naturvårdsverkets författningssamling

ISSN 1403-8234

1

NFS 2014:1

Utkom från trycket

den 14 februari 2014

Upphävande av Naturvårdsverkets allmänna råd

99:5 Jägarexamen

beslutat den 20 december 2013

Naturvårdsverket upphäver allmänna rådet 99:5 Jägarexamen.

Naturvårdsverket

KERSTIN CEDERLÖF

Lena Callermo

(Avdelningen

för

genomförande)

Elanders Sverige AB, 2014