NFS 2014:20

Upphävande av Statens naturvårdsverks allmänna råd 87:2 NFS 2014:20 Utkom från trycket Fastbränsleeldade anläggningar (500 kW-10 MW) den 26 juni 2014

Naturvårdsverkets författningssamling

ISSN 1403-8234

1

NFS 2014:20

Utkom från trycket

den 26 juni 2014

Upphävande av Statens naturvårdsverks allmänna råd 87:2

Fastbränsleeldade anläggningar (500 kW-10 MW)

beslutat den 12 juni 2014.

Naturvårdsverket upphäver allmänna rådet 87:2 Fastbränsleeldade anläggningar

(500 kW-10 MW).

Naturvårdsverket

KERSTIN CEDERLÖF

Lena

Callermo

(Avdelningen

för

genomförande)

Elanders Sverige AB, 2014