NFS 2015:12

om upphävande av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2008:18) om förvaltningsplaner för ytvatten

Naturvårdsverkets författningssamling

ISSN 1403-8234

1

Förordning

om upphävande av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS

2008:18) om förvaltningsplaner för ytvatten;

utfärdad den 17 december 2015.

Regeringen föreskriver att Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2008:18) om

förvaltningsplaner för ytvatten ska upphöra att gälla den 15 januari 2016.

Denna förordning ska kungöras i Naturvårdsverkets författningssamling (NFS).

På regeringens vägnar

ÅSA ROMSON

Egon

Abresparr

(Miljö-

och

energidepartementet)

NFS 2015:12

Utkom från trycket

den 23 december 2015