NFS 2015:4

Upphävande av Naturvårdsverkets allmänna råd 97:3 om NFS 2015:4 tillämpning av Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning Utkom från trycket den 25 juni 2015 av kemiska bekämpningsmedel beslutat den 11 juni 2015 Naturvårdsverket upphäver Naturvårdsverkets allmänna råd 97:3 om tillämpning av Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av kemiska bekämpningsmedel. Beslutet träder i kraft den 1 november 2015. Naturvårdsverket EVA THÖRNELÖF Rikard Janson (Avdelningen för genomförande)

Naturvårdsverkets författningssamling

ISSN 1403-8234

1

NFS 2015:4

Utkom från trycket

den 25 juni 2015

Upphävande av Naturvårdsverkets allmänna råd 97:3 om

tillämpning av Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning

av kemiska bekämpningsmedel

beslutat den 11 juni 2015

Naturvårdsverket upphäver Naturvårdsverkets allmänna råd 97:3 om tillämp-

ning av Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av kemiska bekämpnings-

medel. Beslutet träder i kraft den 1 november 2015.

Naturvårdsverket

EVA THÖRNELÖF

Rikard Janson

(Avdelningen

för

genomförande)